Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Економіка : Бібліотека для студентів

Економіка

Розділ:Переглядів:
В. В. Македон - Бізнес-планування13756
Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. - Дипломне проектування економіки підприємства7689
О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок - Дослідження операцій9032
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал - Економіка підприємства18637
Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою4807
Андрющенко А. М., Бурляй А. П. - Економічна теорія. Навчальний посібник21638
Б. Є. Грабовецький - Економічний аналіз11392
А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк - Економіка підприємства збірник тестів і задач15172
В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства10614
Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич - Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)13337
С. С. Черниш - Економічний аналіз. Навчальний посібник21556
Л. П. Червінська - Економіка праці. Навчальний посібник9648
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко - Світовий ринок послуг26507
Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля - Звітність підприємств20807
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність10787
П. В. Круш, О. В. Клименко - Інфляція суть, форми та її оцінка6258
Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів8962
Л.І. Донець - Еекономічні ризики та методи їх вимірювання15341
Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. - Економічна теорія6659
Ю. П. Яковлєв - Економіка торгівлі13273
Дяченко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу8798
КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. - Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене12116
В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене21310
В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини7624
Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. - Світова економіка. Навчальний посібник12816
І.І. Дахно - СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене6178
С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір - Тлумачний словник економіста8322
М.Й. Рутинський - Замковий туризм в Україні10455
Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики13355
О.С. Чигринська Т.М. Власюк - Теорія економічного аналізу15801
А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа - Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник10477
І. Є. Давидович - Управління витратами. Навчальний посібник19332
Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю5943
І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс13285
П. В. Іванюта, О. П. Лугівська - Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник13728
О.В. Колесников - Ціноутворення11835
Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк - Економічна діагностика7487
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. - Статистика8923
О.В. Акімова, О.С. Дубинська - Статистика5768
О.Є.Лугінін - Статистика23026
Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник15019
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств18864
Б. В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник18092
В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа14338
Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво10054
Д.В. Клиновий Т.В.Пепа - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України13160
О.О. Гетьман, В.М. Шаповал - Економічна діагностика23358
В. М. Тарасевич - Національна економіка13860
О. В. Калініченко, О. Д. Плотник - Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник11712
в. м. тарасевича - міжнародна економіка6420
о. я. базілінська о. в. мініна - мікроекономіка9094
л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах4468
о. в. калініченко, о. д. плотник - макроекономіка. практикум. навчальний посібник12912
голіков а. п., дейнека о. г., - регіональна економіка та природокористування10812
в.і. мельникова - національна економіка6566
Г.Е. Гронтковська - Макроекономіка11329
Г.Е. Гронтковська - Мікроекономіка15473