Економіка

Розділ:Переглядів:
В. В. Македон - Бізнес-планування12748
Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. - Дипломне проектування економіки підприємства7313
О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок - Дослідження операцій8352
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал - Економіка підприємства17868
Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою4450
Андрющенко А. М., Бурляй А. П. - Економічна теорія. Навчальний посібник20780
Б. Є. Грабовецький - Економічний аналіз10898
А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк - Економіка підприємства збірник тестів і задач13476
В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства10013
Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич - Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)12369
С. С. Черниш - Економічний аналіз. Навчальний посібник20653
Л. П. Червінська - Економіка праці. Навчальний посібник9050
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко - Світовий ринок послуг25796
Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля - Звітність підприємств20005
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність10206
П. В. Круш, О. В. Клименко - Інфляція суть, форми та її оцінка5837
Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів8457
Л.І. Донець - Еекономічні ризики та методи їх вимірювання14761
Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. - Економічна теорія6203
Ю. П. Яковлєв - Економіка торгівлі12668
Дяченко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу8333
КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. - Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене11487
В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене19988
В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини7169
Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. - Світова економіка. Навчальний посібник12210
І.І. Дахно - СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене5751
С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір - Тлумачний словник економіста7695
М.Й. Рутинський - Замковий туризм в Україні9485
Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики12540
О.С. Чигринська Т.М. Власюк - Теорія економічного аналізу13414
А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа - Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник8385
І. Є. Давидович - Управління витратами. Навчальний посібник17070
Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю5546
І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс12710
П. В. Іванюта, О. П. Лугівська - Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник12776
О.В. Колесников - Ціноутворення11154
Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк - Економічна діагностика7094
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. - Статистика8375
О.В. Акімова, О.С. Дубинська - Статистика5394
О.Є.Лугінін - Статистика21636
Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник14429
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств17152
Б. В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник15153
В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа13390
Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво9580
Д.В. Клиновий Т.В.Пепа - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України12640
О.О. Гетьман, В.М. Шаповал - Економічна діагностика22127
В. М. Тарасевич - Національна економіка13163
О. В. Калініченко, О. Д. Плотник - Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник10872
в. м. тарасевича - міжнародна економіка5878
о. я. базілінська о. в. мініна - мікроекономіка8519
л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах4082
о. в. калініченко, о. д. плотник - макроекономіка. практикум. навчальний посібник11795
голіков а. п., дейнека о. г., - регіональна економіка та природокористування10285
в.і. мельникова - національна економіка6083
Г.Е. Гронтковська - Макроекономіка10612
Г.Е. Гронтковська - Мікроекономіка14682