Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Економіка : Бібліотека для студентів

Економіка

Розділ:Переглядів:
В. В. Македон - Бізнес-планування13466
Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. - Дипломне проектування економіки підприємства7557
О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок - Дослідження операцій8790
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал - Економіка підприємства18437
Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою4663
Андрющенко А. М., Бурляй А. П. - Економічна теорія. Навчальний посібник21367
Б. Є. Грабовецький - Економічний аналіз11216
А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк - Економіка підприємства збірник тестів і задач14422
В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства10418
Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич - Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)13124
С. С. Черниш - Економічний аналіз. Навчальний посібник21306
Л. П. Червінська - Економіка праці. Навчальний посібник9471
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко - Світовий ринок послуг26290
Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля - Звітність підприємств20620
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність10608
П. В. Круш, О. В. Клименко - Інфляція суть, форми та її оцінка6117
Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів8816
Л.І. Донець - Еекономічні ризики та методи їх вимірювання15167
Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. - Економічна теорія6496
Ю. П. Яковлєв - Економіка торгівлі13052
Дяченко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу8648
КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. - Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене11923
В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене20998
В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини7460
Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. - Світова економіка. Навчальний посібник12629
І.І. Дахно - СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене6048
С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір - Тлумачний словник економіста8083
М.Й. Рутинський - Замковий туризм в Україні10098
Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики13125
О.С. Чигринська Т.М. Власюк - Теорія економічного аналізу15340
А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа - Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник10115
І. Є. Давидович - Управління витратами. Навчальний посібник18830
Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю5799
І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс13112
П. В. Іванюта, О. П. Лугівська - Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник13520
О.В. Колесников - Ціноутворення11636
Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк - Економічна діагностика7363
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. - Статистика8763
О.В. Акімова, О.С. Дубинська - Статистика5629
О.Є.Лугінін - Статистика22725
Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник14825
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств18610
Б. В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник17262
В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа14030
Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво9904
Д.В. Клиновий Т.В.Пепа - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України12993
О.О. Гетьман, В.М. Шаповал - Економічна діагностика22989
В. М. Тарасевич - Національна економіка13635
О. В. Калініченко, О. Д. Плотник - Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник11443
в. м. тарасевича - міжнародна економіка6244
о. я. базілінська о. в. мініна - мікроекономіка8882
л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах4316
о. в. калініченко, о. д. плотник - макроекономіка. практикум. навчальний посібник12430
голіков а. п., дейнека о. г., - регіональна економіка та природокористування10640
в.і. мельникова - національна економіка6400
Г.Е. Гронтковська - Макроекономіка11123
Г.Е. Гронтковська - Мікроекономіка15241