Фінанси

Розділ:Переглядів:
Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік27566
О. М. Кравчук, В. П. Лещук - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник25077
В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми - Фінансовий облік. Навчальний посібник23551
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва8945
С.М.Еш - Фінансовий ринок. Навчальний посібник21265
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн32935
С. Б. Єгоричева - Банківські інновації навчальний посібник10124
Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва - Управління фінансовою санацією підприємств5342
В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції7422
Т.В. Гладких - Фінансовий облік9085
І.А. Волкова - Фінансовий облік-189531
Ю.В. Ващенко - Банківське право5571
В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування9695
Ю.М. Дьячкова - Страхування8017
Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник7493
Т.А. Говорушко - Страхові послуги24001
В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал - Соціальне страхування. Навчальний посібник31643
О Косова Т. Д., Папаша О. О., Арбузов С. Г. - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навчальний посібник5100
В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах6691
В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання7237
Н.М. Сушко - Фінанси8251
М.М. Бердар - Фінанси підприємств10707
Н.М. Любенко - Фінанси підприємств8361
Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах8540
А.Б. Кондрашихін - Фінансова санація і банкрутство підприємств4377
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства4398
Бечко П.К., Ролінський О.В. - Місцеві фінанси17279
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України4523
Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. - Міжнародні фінанси6126
а.п. румянцев, в.я. голюк, о.г. тонких - міжнародні фінансові відносини5026
унинець-ходаківська в. п., костюкевич - ринок фінансових послуг. теорія і практика10178
ю.г. козак - міжнародні фінанси. кредитно-модульний курс4503
о.о. непочатенко - фінанси підприємств7205
С.М. Еш - Фінансовий ринок4031
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник6003
М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник8553
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту12515
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3939