Фінанси

Розділ:Переглядів:
Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік28089
О. М. Кравчук, В. П. Лещук - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник25651
В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми - Фінансовий облік. Навчальний посібник24969
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва9149
С.М.Еш - Фінансовий ринок. Навчальний посібник21653
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн33687
С. Б. Єгоричева - Банківські інновації навчальний посібник10438
Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва - Управління фінансовою санацією підприємств5460
В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції8287
Т.В. Гладких - Фінансовий облік9304
І.А. Волкова - Фінансовий облік-189891
Ю.В. Ващенко - Банківське право5729
В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування9950
Ю.М. Дьячкова - Страхування8269
Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник7660
Т.А. Говорушко - Страхові послуги25037
В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал - Соціальне страхування. Навчальний посібник32261
О Косова Т. Д., Папаша О. О., Арбузов С. Г. - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навчальний посібник5249
В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах6852
В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання7417
Н.М. Сушко - Фінанси8469
М.М. Бердар - Фінанси підприємств11008
Н.М. Любенко - Фінанси підприємств8598
Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах8711
А.Б. Кондрашихін - Фінансова санація і банкрутство підприємств4539
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства4532
Бечко П.К., Ролінський О.В. - Місцеві фінанси17524
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України4720
Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. - Міжнародні фінанси6298
а.п. румянцев, в.я. голюк, о.г. тонких - міжнародні фінансові відносини5158
унинець-ходаківська в. п., костюкевич - ринок фінансових послуг. теорія і практика10471
ю.г. козак - міжнародні фінанси. кредитно-модульний курс4659
о.о. непочатенко - фінанси підприємств7346
С.М. Еш - Фінансовий ринок4197
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник6199
М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник8961
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту13228
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4071