Фінанси

Розділ:Переглядів:
Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік27896
О. М. Кравчук, В. П. Лещук - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник25435
В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми - Фінансовий облік. Навчальний посібник24459
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва9062
С.М.Еш - Фінансовий ринок. Навчальний посібник21470
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн33376
С. Б. Єгоричева - Банківські інновації навчальний посібник10317
Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва - Управління фінансовою санацією підприємств5409
В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції7899
Т.В. Гладких - Фінансовий облік9205
І.А. Волкова - Фінансовий облік-189736
Ю.В. Ващенко - Банківське право5665
В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування9836
Ю.М. Дьячкова - Страхування8180
Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник7590
Т.А. Говорушко - Страхові послуги24596
В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал - Соціальне страхування. Навчальний посібник32074
О Косова Т. Д., Папаша О. О., Арбузов С. Г. - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навчальний посібник5186
В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах6784
В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання7343
Н.М. Сушко - Фінанси8384
М.М. Бердар - Фінанси підприємств10880
Н.М. Любенко - Фінанси підприємств8480
Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах8633
А.Б. Кондрашихін - Фінансова санація і банкрутство підприємств4454
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства4484
Бечко П.К., Ролінський О.В. - Місцеві фінанси17433
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України4646
Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. - Міжнародні фінанси6235
а.п. румянцев, в.я. голюк, о.г. тонких - міжнародні фінансові відносини5103
унинець-ходаківська в. п., костюкевич - ринок фінансових послуг. теорія і практика10361
ю.г. козак - міжнародні фінанси. кредитно-модульний курс4603
о.о. непочатенко - фінанси підприємств7284
С.М. Еш - Фінансовий ринок4115
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник6117
М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник8830
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту12978
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси4020