Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік : Бібліотека для студентів

Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711879
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник22209
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки28221
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік10500
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум14411
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія10092
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку13215
С.Д. Максименко - Загальна психологія15373
П. Й. Атамас - Управлінський облік38071
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку11161
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник6168
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6777
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6590
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6650
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник18974
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник6368
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник14474
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках8118
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник12684
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9961
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)8405
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів20679
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3820
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5610
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4870
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право12528
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет5181
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія14300
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання8773
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5537
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум11793
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник17905
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці40688
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі4112
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система8359
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект5191
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика10727
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит27858
М.В. Остапчук - Система технологій11353
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво8060
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4620
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку9267
І.І. Дахно - Історія держави і права4652
О.І. Уткін - Історія політичних вчень10589
В.Я. Білоцерківський - Історія України4553
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9909
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні10542
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку6231
М.В. Кужельний - Організація обліку9514
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера14347
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник7223
М.І. Романова - Основи банківської справи6620
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень8181
Л.І. Донець - Основи підприємництва10597
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості18637
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ21805
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови8219
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності17004
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах11192
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10768
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5751
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право18395
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста10477
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій9663
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс5567
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування8740
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень22656
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень8106
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості4398
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4623
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4568
О.С. Гусакова - Податковий облік5152
М.Ф. Головатий - Політична психологія10998
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства8954
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства6529
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності4195
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції4025
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5736
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3625
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу4061
О.І. Запорожець - Основи охорони праці8424
Дудніков - Основи стандартизації4599
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4661
І.О.Лютий - Податкова система8646
К.А. Пріб - Податкова система України3678
В.І.Штанько - Політології5438
В.Л. Логвина - Політологія7542
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні4404
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні4236
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності6317
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4661
О.В. Березін - Продовольчий ринок України5468
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі12608
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства9619
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4617
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3977
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів5379
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3863
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація11734
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації7223
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу10550
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4718
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3845
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3896
п. а. рудик - коментар до конституційних змін3156
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8786
і. є. давидович - контролінг5371
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій7003
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник4200
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни4004
с.і. селецький - кримінальне право україни4443
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина5166
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7883
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4747
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник9423
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6898
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9958
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3905
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти5385
і.і. дахно - міжнародна торгівля3640
і. і. дахно - міжнародне приватне право5488
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право13014
н.і. машина - міжнародне страхування7052
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу6243
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності5071
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник13743
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту4030
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5789
о.м. кокун - психофізіологія4767
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4636
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник5157
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності5229
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3794
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3878
о.в. волкова - ринок праці6274
л. в. руденко - робочий зошит студента4464
м.в. левківський - історія педагогіки41703
с.в. кульчицький - історія україни4780
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5752
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді6433
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс7939
г.я. круль - основи готельної справи7083
в.г. грибач - охорона праці8841
і.в. бичко - філософія11584
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4753
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит10617
Н.Я. Наливайко - Інформатика4595
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів5289
Т.Б. Гриценко - Культурологія5599
І.Л. Михайлин - Основи журналістики7286
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5954
А.А. Дубініна - Митна справа4157
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера5769
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник5640
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6854
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6617
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник6020
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4445
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник9285
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3584
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3356
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4765
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера3342
Н.А. Колотілова - Риторика4400
Подольська Є. А. - Філософія4383
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6098
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4691
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3675
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ7384
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття11784
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками4232
О.М. Кокун - Психофізіологія8207
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4224
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4838