Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік : Бібліотека для студентів

Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.712259
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник22748
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки28910
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік11025
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум15016
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія10577
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку13835
С.Д. Максименко - Загальна психологія15743
П. Й. Атамас - Управлінський облік39080
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку11789
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник6800
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)7223
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)7017
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6989
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник19672
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник6756
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник15386
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках8623
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник13211
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами10654
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)8917
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів21398
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.4230
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник6073
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство5266
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право15142
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет5602
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія15110
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання9370
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5883
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум12768
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник18690
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці42213
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі4647
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система8885
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект5515
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика11134
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит28870
М.В. Остапчук - Система технологій11980
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво8707
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4993
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку9774
І.І. Дахно - Історія держави і права4989
О.І. Уткін - Історія політичних вчень11047
В.Я. Білоцерківський - Історія України5002
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)10537
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні10993
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку6729
М.В. Кужельний - Організація обліку9921
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера14979
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник7695
М.І. Романова - Основи банківської справи7046
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень8957
Л.І. Донець - Основи підприємництва11152
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості19599
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ22691
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови8784
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності17627
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах12129
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки11358
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування6163
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право19309
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста11002
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій10282
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс6323
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування9261
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень23807
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень8597
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості4796
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4956
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4943
О.С. Гусакова - Податковий облік5448
М.Ф. Головатий - Політична психологія11591
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства11510
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства6975
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності4515
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції4471
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови6087
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3890
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу4385
О.І. Запорожець - Основи охорони праці8760
Дудніков - Основи стандартизації5031
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів5067
І.О.Лютий - Податкова система9128
К.А. Пріб - Податкова система України4057
В.І.Штанько - Політології5914
В.Л. Логвина - Політологія8063
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні4899
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні4706
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності6710
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва5011
О.В. Березін - Продовольчий ринок України5885
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі14486
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства10240
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4890
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури4422
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів5891
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник4268
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація12282
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації7689
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу11351
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія5028
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку4128
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби4237
п. а. рудик - коментар до конституційних змін3489
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність9337
і. є. давидович - контролінг5828
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій7346
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник4646
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни4307
с.і. селецький - кримінальне право україни4770
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина5600
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс8402
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера5103
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник10075
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник7302
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник10600
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми4343
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти5942
і.і. дахно - міжнародна торгівля3857
і. і. дахно - міжнародне приватне право5858
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право13435
н.і. машина - міжнародне страхування7457
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу6542
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності5568
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник15517
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту4464
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності6455
о.м. кокун - психофізіологія6231
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник5112
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник5631
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності5704
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія4373
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство4253
о.в. волкова - ринок праці6745
л. в. руденко - робочий зошит студента4896
м.в. левківський - історія педагогіки42843
с.в. кульчицький - історія україни5118
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика6163
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді6891
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс8684
г.я. круль - основи готельної справи7755
в.г. грибач - охорона праці9378
і.в. бичко - філософія11964
А.І. Щетинін - Гроші та кредит5225
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит11251
Н.Я. Наливайко - Інформатика4931
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів5610
Т.Б. Гриценко - Культурологія6002
І.Л. Михайлин - Основи журналістики7827
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля6247
А.А. Дубініна - Митна справа4512
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера6418
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник6193
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник7285
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6998
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник6489
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4759
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник9640
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3894
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3638
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів6580
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера3621
Н.А. Колотілова - Риторика4766
Подольська Є. А. - Філософія4668
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6473
С.М. Алфьоров - Адміністративне право5117
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4024
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ7781
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття12374
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками4573
О.М. Кокун - Психофізіологія8872
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4525
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт5204