Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711181
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник20796
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки26866
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9378
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13059
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9254
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку11929
С.Д. Максименко - Загальна психологія14673
П. Й. Атамас - Управлінський облік35183
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10097
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5316
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6059
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)5973
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6056
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17557
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5819
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник12916
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7149
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник11083
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9009
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7683
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19269
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3337
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник4984
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4389
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9105
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4422
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12536
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання7862
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання4988
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум8981
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16641
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці36805
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3551
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7521
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4726
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика9916
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит25768
М.В. Остапчук - Система технологій10504
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7159
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4134
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8359
І.І. Дахно - Історія держави і права4213
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9810
В.Я. Білоцерківський - Історія України4023
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)8921
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9760
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5679
М.В. Кужельний - Організація обліку8880
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13396
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6512
М.І. Романова - Основи банківської справи6014
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень4931
Л.І. Донець - Основи підприємництва7658
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17170
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19601
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7515
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15355
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах9872
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки9949
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5167
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16605
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9695
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8489
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4877
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування5706
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень20568
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7391
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3816
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4080
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4077
О.С. Гусакова - Податковий облік4675
М.Ф. Головатий - Політична психологія9651
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства7874
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства5928
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3718
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3400
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5197
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3206
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3606
О.І. Запорожець - Основи охорони праці7450
Дудніков - Основи стандартизації4106
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4071
І.О.Лютий - Податкова система7885
К.А. Пріб - Податкова система України3231
В.І.Штанько - Політології4736
В.Л. Логвина - Політологія6861
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3684
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3393
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5822
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4204
О.В. Березін - Продовольчий ринок України4707
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10644
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8518
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4114
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3402
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4700
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3334
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10484
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6473
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу8441
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4204
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3408
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3410
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2754
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8050
і. є. давидович - контролінг4851
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6535
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3616
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3489
с.і. селецький - кримінальне право україни3927
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4502
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс6916
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4211
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник7959
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6218
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник8904
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3346
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4790
і.і. дахно - міжнародна торгівля3208
і. і. дахно - міжнародне приватне право4849
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право11893
н.і. машина - міжнародне страхування6243
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5672
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4485
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11506
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3452
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5023
о.м. кокун - психофізіологія3730
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4034
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4350
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4545
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3337
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3354
о.в. волкова - ринок праці5520
л. в. руденко - робочий зошит студента3944
м.в. левківський - історія педагогіки36411
с.в. кульчицький - історія україни4271
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5094
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5720
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс6903
г.я. круль - основи готельної справи6309
в.г. грибач - охорона праці7976
і.в. бичко - філософія10954
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4165
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9547
Н.Я. Наливайко - Інформатика4096
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4649
Т.Б. Гриценко - Культурологія4877
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6671
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5425
А.А. Дубініна - Митна справа3639
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера4939
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник4907
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6267
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6010
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5353
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник3904
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8513
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3103
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія2923
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4124
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2922
Н.А. Колотілова - Риторика3903
Подольська Є. А. - Філософія3929
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5361
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4146
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3118
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6463
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10495
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3711
О.М. Кокун - Психофізіологія6547
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3759
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4328