Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік : Бібліотека для студентів

Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.712013
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник22442
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки28511
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік10723
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум14696
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія10283
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку13494
С.Д. Максименко - Загальна психологія15549
П. Й. Атамас - Управлінський облік38429
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку11444
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник6434
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6974
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6782
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6803
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник19288
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник6533
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник14865
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках8317
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник12897
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами10263
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)8618
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів20975
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.4007
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5807
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство5060
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право13733
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет5386
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія14645
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання8998
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5683
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум12223
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник18273
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці41648
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі4339
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система8556
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект5335
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика10891
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит28294
М.В. Остапчук - Система технологій11559
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво8324
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4778
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку9476
І.І. Дахно - Історія держави і права4780
О.І. Уткін - Історія політичних вчень10803
В.Я. Білоцерківський - Історія України4747
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)10169
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні10706
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку6443
М.В. Кужельний - Організація обліку9688
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера14639
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник7432
М.І. Романова - Основи банківської справи6819
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень8733
Л.І. Донець - Основи підприємництва10811
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості19049
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ22261
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови8444
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності17286
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах11868
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки11003
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5901
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право18821
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста10703
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій9948
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс5903
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування8995
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень23286
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень8338
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості4582
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4765
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4724
О.С. Гусакова - Податковий облік5281
М.Ф. Головатий - Політична психологія11268
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства10166
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства6724
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності4324
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції4223
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5892
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3739
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу4208
О.І. Запорожець - Основи охорони праці8573
Дудніков - Основи стандартизації4788
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4826
І.О.Лютий - Податкова система8859
К.А. Пріб - Податкова система України3852
В.І.Штанько - Політології5668
В.Л. Логвина - Політологія7777
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні4623
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні4436
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності6479
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4808
О.В. Березін - Продовольчий ринок України5641
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі12881
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства9894
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4750
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури4162
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів5605
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник4045
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація11997
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації7440
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу10926
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4853
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3974
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби4063
п. а. рудик - коментар до конституційних змін3307
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8997
і. є. давидович - контролінг5608
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій7154
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник4406
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни4137
с.і. селецький - кримінальне право україни4587
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина5338
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс8140
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4906
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник9748
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник7068
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник10231
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми4099
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти5645
і.і. дахно - міжнародна торгівля3743
і. і. дахно - міжнародне приватне право5659
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право13209
н.і. машина - міжнародне страхування7241
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу6395
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності5294
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник14477
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту4220
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності6138
о.м. кокун - психофізіологія5452
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4829
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник5386
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності5453
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія4108
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство4060
о.в. волкова - ринок праці6465
л. в. руденко - робочий зошит студента4636
м.в. левківський - історія педагогіки42179
с.в. кульчицький - історія україни4925
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5939
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді6643
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс8461
г.я. круль - основи готельної справи7378
в.г. грибач - охорона праці9090
і.в. бичко - філософія11744
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4957
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит10884
Н.Я. Наливайко - Інформатика4728
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів5426
Т.Б. Гриценко - Культурологія5760
І.Л. Михайлин - Основи журналістики7535
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля6081
А.А. Дубініна - Митна справа4330
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера6061
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник5870
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник7015
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6796
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник6229
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4607
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник9437
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3732
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3480
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів5492
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера3484
Н.А. Колотілова - Риторика4567
Подольська Є. А. - Філософія4519
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6282
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4913
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3847
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ7581
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття12052
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками4406
О.М. Кокун - Психофізіологія8547
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4371
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт5034