Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік : Бібліотека для студентів

Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.712169
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник22646
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки28778
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік10926
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум14913
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія10472
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку13714
С.Д. Максименко - Загальна психологія15673
П. Й. Атамас - Управлінський облік38846
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку11681
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник6685
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)7144
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6944
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6932
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник19550
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник6683
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник15224
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках8508
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник13104
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами10523
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)8818
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів21253
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.4160
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5987
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство5199
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право14688
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет5528
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія14954
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання9249
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5808
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум12580
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник18556
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці42006
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі4550
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система8774
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект5456
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика11051
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит28692
М.В. Остапчук - Система технологій11823
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво8595
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4928
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку9669
І.І. Дахно - Історія держави і права4907
О.І. Уткін - Історія політичних вчень10975
В.Я. Білоцерківський - Історія України4912
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)10431
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні10898
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку6627
М.В. Кужельний - Організація обліку9836
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера14881
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник7599
М.І. Романова - Основи банківської справи6970
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень8871
Л.І. Донець - Основи підприємництва11044
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості19421
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ22543
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови8652
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності17504
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах12024
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки11226
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування6073
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право19166
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста10897
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій10164
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс6197
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування9175
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень23653
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень8508
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості4727
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4885
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4857
О.С. Гусакова - Податковий облік5387
М.Ф. Головатий - Політична психологія11470
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства11041
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства6889
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності4440
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції4384
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови6026
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3836
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу4320
О.І. Запорожець - Основи охорони праці8692
Дудніков - Основи стандартизації4955
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4970
І.О.Лютий - Податкова система9025
К.А. Пріб - Податкова система України3987
В.І.Штанько - Політології5837
В.Л. Логвина - Політологія7961
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні4816
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні4611
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності6622
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4935
О.В. Березін - Продовольчий ринок України5809
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі13940
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства10130
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4842
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури4328
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів5789
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник4191
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація12201
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації7607
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу11207
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4967
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку4079
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби4177
п. а. рудик - коментар до конституційних змін3417
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність9225
і. є. давидович - контролінг5771
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій7290
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник4566
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни4241
с.і. селецький - кримінальне право україни4706
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина5498
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс8321
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера5037
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник9954
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник7213
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник10483
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми4269
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти5851
і.і. дахно - міжнародна торгівля3811
і. і. дахно - міжнародне приватне право5789
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право13363
н.і. машина - міжнародне страхування7388
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу6492
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності5483
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник15223
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту4378
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності6374
о.м. кокун - психофізіологія5958
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник5003
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник5560
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності5626
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія4294
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство4185
о.в. волкова - ринок праці6641
л. в. руденко - робочий зошит студента4809
м.в. левківський - історія педагогіки42635
с.в. кульчицький - історія україни5043
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика6080
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді6803
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс8603
г.я. круль - основи готельної справи7620
в.г. грибач - охорона праці9276
і.в. бичко - філософія11887
А.І. Щетинін - Гроші та кредит5123
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит11127
Н.Я. Наливайко - Інформатика4854
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів5549
Т.Б. Гриценко - Культурологія5905
І.Л. Михайлин - Основи журналістики7730
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля6180
А.А. Дубініна - Митна справа4450
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера6307
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник6083
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник7164
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6921
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник6391
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4711
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник9562
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3835
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3584
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів6330
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера3574
Н.А. Колотілова - Риторика4693
Подольська Є. А. - Філософія4620
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6404
С.М. Алфьоров - Адміністративне право5056
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3964
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ7711
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття12270
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками4516
О.М. Кокун - Психофізіологія8749
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4468
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт5141