Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік : Бібліотека для студентів

Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711928
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник22300
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки28323
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік10582
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум14521
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія10177
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку13319
С.Д. Максименко - Загальна психологія15442
П. Й. Атамас - Управлінський облік38209
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку11273
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник6244
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6849
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6665
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6715
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник19078
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник6438
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник14587
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках8189
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник12754
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами10065
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)8481
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів20814
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3882
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5686
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4948
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право12823
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет5265
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія14422
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання8836
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5604
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум11916
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник18023
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці41371
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі4201
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система8431
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект5246
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика10792
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит28005
М.В. Остапчук - Система технологій11436
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво8169
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4683
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку9352
І.І. Дахно - Історія держави і права4696
О.І. Уткін - Історія політичних вчень10656
В.Я. Білоцерківський - Історія України4641
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9986
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні10615
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку6315
М.В. Кужельний - Організація обліку9578
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера14448
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник7307
М.І. Романова - Основи банківської справи6701
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень8559
Л.І. Донець - Основи підприємництва10679
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості18777
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ21953
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови8300
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності17100
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах11576
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10852
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5810
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право18519
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста10554
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій9767
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс5669
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування8839
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень22948
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень8200
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості4472
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4685
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4634
О.С. Гусакова - Податковий облік5204
М.Ф. Головатий - Політична психологія11105
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства9358
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства6600
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності4251
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції4095
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5796
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3669
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу4125
О.І. Запорожець - Основи охорони праці8488
Дудніков - Основи стандартизації4676
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4721
І.О.Лютий - Податкова система8750
К.А. Пріб - Податкова система України3748
В.І.Штанько - Політології5524
В.Л. Логвина - Політологія7626
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні4473
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні4308
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності6387
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4715
О.В. Березін - Продовольчий ринок України5536
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі12692
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства9708
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4677
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури4046
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів5454
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3940
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація11834
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації7312
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу10692
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4775
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3899
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3969
п. а. рудик - коментар до конституційних змін3221
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8857
і. є. давидович - контролінг5453
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій7059
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник4273
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни4061
с.і. селецький - кримінальне право україни4509
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина5235
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7977
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4806
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник9552
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6968
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник10056
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3976
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти5466
і.і. дахно - міжнародна торгівля3686
і. і. дахно - міжнародне приватне право5561
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право13084
н.і. машина - міжнародне страхування7127
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу6310
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності5150
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник13933
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту4109
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5899
о.м. кокун - психофізіологія4984
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4716
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник5240
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності5315
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3844
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3947
о.в. волкова - ринок праці6348
л. в. руденко - робочий зошит студента4529
м.в. левківський - історія педагогіки41827
с.в. кульчицький - історія україни4845
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5824
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді6518
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс8153
г.я. круль - основи готельної справи7174
в.г. грибач - охорона праці8941
і.в. бичко - філософія11652
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4831
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит10704
Н.Я. Наливайко - Інформатика4656
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів5345
Т.Б. Гриценко - Культурологія5664
І.Л. Михайлин - Основи журналістики7393
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля6007
А.А. Дубініна - Митна справа4229
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера5887
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник5725
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6925
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6692
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник6100
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4509
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник9340
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3645
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3414
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4834
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера3408
Н.А. Колотілова - Риторика4463
Подольська Є. А. - Філософія4448
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6170
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4775
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3741
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ7457
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття11885
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками4303
О.М. Кокун - Психофізіологія8317
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4290
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4924