Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711452
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник21310
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки27384
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9619
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13483
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9472
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку12376
С.Д. Максименко - Загальна психологія14913
П. Й. Атамас - Управлінський облік36695
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10506
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5554
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6262
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6129
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6248
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник18063
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5994
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник13465
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7569
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник12008
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9306
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7866
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19632
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3465
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5198
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4508
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право10156
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4600
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія13185
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання8184
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5136
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум9384
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник17024
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці37710
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3690
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7787
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4852
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика10257
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит26540
М.В. Остапчук - Система технологій10777
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7505
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4260
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8671
І.І. Дахно - Історія держави і права4341
О.І. Уткін - Історія політичних вчень10060
В.Я. Білоцерківський - Історія України4129
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9241
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні10008
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5829
М.В. Кужельний - Організація обліку9075
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13708
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6698
М.І. Романова - Основи банківської справи6164
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень5842
Л.І. Донець - Основи підприємництва8494
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17679
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ20228
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7714
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15880
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах10119
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10215
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5352
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право17220
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9936
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8882
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс5059
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування6556
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень21198
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7590
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3960
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4267
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4214
О.С. Гусакова - Податковий облік4811
М.Ф. Головатий - Політична психологія10127
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства8149
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства6141
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3872
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3541
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5361
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3340
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3742
О.І. Запорожець - Основи охорони праці8050
Дудніков - Основи стандартизації4234
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4247
І.О.Лютий - Податкова система8146
К.А. Пріб - Податкова система України3346
В.І.Штанько - Політології4923
В.Л. Логвина - Політологія7035
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3895
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3586
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5979
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4336
О.В. Березін - Продовольчий ринок України5063
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі11180
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8907
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4246
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3546
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4912
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3498
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10949
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6717
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу9189
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4357
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3544
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3544
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2871
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8288
і. є. давидович - контролінг4990
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6669
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3782
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3639
с.і. селецький - кримінальне право україни4086
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4731
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7247
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4373
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник8404
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6383
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9255
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3483
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4963
і.і. дахно - міжнародна торгівля3345
і. і. дахно - міжнародне приватне право5032
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право12389
н.і. машина - міжнародне страхування6530
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5847
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4652
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник12081
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3631
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5278
о.м. кокун - психофізіологія3877
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4189
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4558
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4724
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3467
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3509
о.в. волкова - ринок праці5736
л. в. руденко - робочий зошит студента4089
м.в. левківський - історія педагогіки37937
с.в. кульчицький - історія україни4422
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5299
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5940
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс7145
г.я. круль - основи готельної справи6510
в.г. грибач - охорона праці8199
і.в. бичко - філософія11126
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4314
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9921
Н.Я. Наливайко - Інформатика4231
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4883
Т.Б. Гриценко - Культурологія5038
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6835
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5584
А.А. Дубініна - Митна справа3786
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера5194
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник5125
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6484
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6179
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5510
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4088
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8753
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3235
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3053
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4324
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера3050
Н.А. Колотілова - Риторика4062
Подольська Є. А. - Філософія4066
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5690
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4304
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3277
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6693
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10893
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3851
О.М. Кокун - Психофізіологія6977
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3883
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4451