Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711500
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник21406
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки27479
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9673
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13571
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9519
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку12457
С.Д. Максименко - Загальна психологія14961
П. Й. Атамас - Управлінський облік36806
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10569
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5591
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6305
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6162
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6285
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник18153
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник6034
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник13541
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7612
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник12064
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9357
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7919
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19718
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3489
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5232
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4532
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право11019
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4627
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія13301
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання8227
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5167
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум9448
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник17088
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці37863
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3711
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7837
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4884
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика10315
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит26752
М.В. Остапчук - Система технологій10852
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7545
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4283
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8732
І.І. Дахно - Історія держави і права4367
О.І. Уткін - Історія політичних вчень10119
В.Я. Білоцерківський - Історія України4161
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9297
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні10081
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5856
М.В. Кужельний - Організація обліку9123
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13782
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6750
М.І. Романова - Основи банківської справи6198
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень6025
Л.І. Донець - Основи підприємництва8713
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17773
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ20407
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7746
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15955
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах10178
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10281
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5392
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право17328
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9981
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8963
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс5098
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування6810
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень21349
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7626
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3992
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4294
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4239
О.С. Гусакова - Податковий облік4839
М.Ф. Головатий - Політична психологія10209
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства8200
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства6174
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3904
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3569
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5391
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3363
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3765
О.І. Запорожець - Основи охорони праці8079
Дудніков - Основи стандартизації4265
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4275
І.О.Лютий - Податкова система8203
К.А. Пріб - Податкова система України3371
В.І.Штанько - Політології4964
В.Л. Логвина - Політологія7071
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3942
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3629
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності6011
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4361
О.В. Березін - Продовольчий ринок України5098
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі11396
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства9002
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4271
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3578
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4949
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3524
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація11029
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6762
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу9340
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4385
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3568
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3568
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2890
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8323
і. є. давидович - контролінг5020
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6705
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3806
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3662
с.і. селецький - кримінальне право україни4114
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4764
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7294
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4398
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник8486
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6415
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9316
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3506
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4990
і.і. дахно - міжнародна торгівля3365
і. і. дахно - міжнародне приватне право5076
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право12440
н.і. машина - міжнародне страхування6587
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5888
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4701
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник12252
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3653
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5314
о.м. кокун - психофізіологія3904
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4222
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4602
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4781
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3491
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3532
о.в. волкова - ринок праці5797
л. в. руденко - робочий зошит студента4108
м.в. левківський - історія педагогіки38175
с.в. кульчицький - історія україни4443
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5339
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5975
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс7182
г.я. круль - основи готельної справи6553
в.г. грибач - охорона праці8244
і.в. бичко - філософія11182
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4351
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит10034
Н.Я. Наливайко - Інформатика4255
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4924
Т.Б. Гриценко - Культурологія5077
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6876
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5610
А.А. Дубініна - Митна справа3810
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера5244
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник5154
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6508
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6229
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5550
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4113
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8797
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3257
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3072
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4355
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера3072
Н.А. Колотілова - Риторика4087
Подольська Є. А. - Філософія4093
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5722
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4330
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3296
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6741
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10998
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3879
О.М. Кокун - Психофізіологія7060
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3914
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4476