Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік : Бібліотека для студентів

Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.712324
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник22838
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки29002
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік11104
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум15121
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія10656
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку13932
С.Д. Максименко - Загальна психологія15796
П. Й. Атамас - Управлінський облік39211
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку11875
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник6913
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)7279
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)7074
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік7048
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник19768
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник6848
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник15530
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках8744
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник13298
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами10773
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)9003
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів21500
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.4290
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник6157
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство5318
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право15437
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет5668
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія15246
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання9446
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5935
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум12952
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник18808
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці42367
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі4724
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система8963
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект5583
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика11197
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит28959
М.В. Остапчук - Система технологій12088
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво8805
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи5041
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку9854
І.І. Дахно - Історія держави і права5056
О.І. Уткін - Історія політичних вчень11117
В.Я. Білоцерківський - Історія України5063
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)10618
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні11080
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку6812
М.В. Кужельний - Організація обліку9989
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера15062
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник7774
М.І. Романова - Основи банківської справи7108
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень9046
Л.І. Донець - Основи підприємництва11231
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості19736
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ22792
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови8881
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності17709
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах12212
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки11445
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування6237
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право19417
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста11084
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій10427
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс6441
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування9337
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень23935
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень8659
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості4870
І.І. Цигилик - Основи підприємництва5029
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку5011
О.С. Гусакова - Податковий облік5506
М.Ф. Головатий - Політична психологія11705
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства11842
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства7038
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності4582
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції4531
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови6147
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3959
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу4438
О.І. Запорожець - Основи охорони праці8810
Дудніков - Основи стандартизації5100
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів5137
І.О.Лютий - Податкова система9217
К.А. Пріб - Податкова система України4106
В.І.Штанько - Політології5974
В.Л. Логвина - Політологія8139
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні4983
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні4767
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності6782
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва5069
О.В. Березін - Продовольчий ринок України5946
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі14733
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства10368
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4943
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури4486
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів5974
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник4342
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація12389
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації7750
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу11455
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія5081
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку4187
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби4286
п. а. рудик - коментар до конституційних змін3546
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність9414
і. є. давидович - контролінг5890
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій7398
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник4724
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни4355
с.і. селецький - кримінальне право україни4824
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина5694
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс8464
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера5161
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник10190
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник7395
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник10697
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми4412
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти6029
і.і. дахно - міжнародна торгівля3910
і. і. дахно - міжнародне приватне право5929
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право13492
н.і. машина - міжнародне страхування7524
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу6596
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності5655
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник15720
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту4523
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності6530
о.м. кокун - психофізіологія6404
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник5208
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник5710
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності5777
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія4446
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство4308
о.в. волкова - ринок праці6829
л. в. руденко - робочий зошит студента4977
м.в. левківський - історія педагогіки42973
с.в. кульчицький - історія україни5180
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика6226
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді6958
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс8745
г.я. круль - основи готельної справи7864
в.г. грибач - охорона праці9446
і.в. бичко - філософія12025
А.І. Щетинін - Гроші та кредит5307
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит11356
Н.Я. Наливайко - Інформатика4985
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів5681
Т.Б. Гриценко - Культурологія6088
І.Л. Михайлин - Основи журналістики7904
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля6308
А.А. Дубініна - Митна справа4578
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера6558
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник6327
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник7375
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник7062
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник6567
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4817
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник9705
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3941
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3674
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів6651
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера3677
Н.А. Колотілова - Риторика4841
Подольська Є. А. - Філософія4716
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології6574
С.М. Алфьоров - Адміністративне право5164
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4073
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ7846
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття12447
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками4617
О.М. Кокун - Психофізіологія8979
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4568
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт5257