Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711351
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник21087
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки27152
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9499
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13287
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9377
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку12170
С.Д. Максименко - Загальна психологія14793
П. Й. Атамас - Управлінський облік36070
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10276
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5451
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6178
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6046
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6150
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17855
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5923
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник13251
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7279
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник11517
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9192
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7778
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19468
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3413
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5094
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4462
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9266
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4515
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12932
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання8035
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5071
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум9218
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16848
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці37260
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3634
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7695
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4795
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика10154
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит26139
М.В. Остапчук - Система технологій10667
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7343
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4208
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8529
І.І. Дахно - Історія держави і права4280
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9949
В.Я. Білоцерківський - Історія України4083
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9107
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9886
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5767
М.В. Кужельний - Організація обліку8985
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13581
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6604
М.І. Романова - Основи банківської справи6103
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень5431
Л.І. Донець - Основи підприємництва8020
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17479
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19910
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7616
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15659
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах10016
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10101
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5286
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16923
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9843
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8705
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4981
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування6007
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень20900
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7520
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3899
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4198
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4157
О.С. Гусакова - Податковий облік4752
М.Ф. Головатий - Політична психологія9916
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства8045
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства6022
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3796
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3482
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5283
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3286
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3684
О.І. Запорожець - Основи охорони праці7988
Дудніков - Основи стандартизації4175
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4160
І.О.Лютий - Податкова система8031
К.А. Пріб - Податкова система України3292
В.І.Штанько - Політології4823
В.Л. Логвина - Політологія6955
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3795
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3511
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5906
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4273
О.В. Березін - Продовольчий ринок України4983
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10903
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8728
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4181
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3481
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4820
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3426
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10759
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6592
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу8781
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4296
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3487
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3483
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2822
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8195
і. є. давидович - контролінг4922
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6608
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3719
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3567
с.і. селецький - кримінальне право україни4022
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4612
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7122
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4295
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник8216
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6317
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9126
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3418
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4875
і.і. дахно - міжнародна торгівля3287
і. і. дахно - міжнародне приватне право4941
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право12171
н.і. машина - міжнародне страхування6413
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5763
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4585
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11745
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3540
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5177
о.м. кокун - психофізіологія3809
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4120
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4455
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4638
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3415
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3428
о.в. волкова - ринок праці5626
л. в. руденко - робочий зошит студента4025
м.в. левківський - історія педагогіки37289
с.в. кульчицький - історія україни4360
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5195
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5836
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс7024
г.я. круль - основи готельної справи6424
в.г. грибач - охорона праці8100
і.в. бичко - філософія11054
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4241
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9753
Н.Я. Наливайко - Інформатика4182
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4787
Т.Б. Гриценко - Культурологія4954
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6770
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5520
А.А. Дубініна - Митна справа3728
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера5060
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник5036
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6412
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6098
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5426
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4006
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8653
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3182
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3009
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4237
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2994
Н.А. Колотілова - Риторика3995
Подольська Є. А. - Філософія4004
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5559
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4245
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3209
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6589
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10695
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3781
О.М. Кокун - Психофізіологія6800
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3825
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4393