Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711097
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник20688
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки26719
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9301
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум12920
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9175
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку11815
С.Д. Максименко - Загальна психологія14603
П. Й. Атамас - Управлінський облік34664
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку9976
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5265
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6016
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)5933
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6003
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17352
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5766
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник12746
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7092
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник10973
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами8962
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7642
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19135
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3306
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник4894
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4363
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9016
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4381
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12371
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання7758
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання4939
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум8758
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16490
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці36499
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3499
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7442
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4685
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика9861
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит25471
М.В. Остапчук - Система технологій10421
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7048
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4097
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8263
І.І. Дахно - Історія держави і права4175
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9717
В.Я. Білоцерківський - Історія України3992
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)8799
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9666
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5634
М.В. Кужельний - Організація обліку8820
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13305
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6434
М.І. Романова - Основи банківської справи5974
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень4885
Л.І. Донець - Основи підприємництва7555
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості16990
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19291
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7435
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15175
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах9783
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки9885
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5119
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16366
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9553
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8367
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4824
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування5637
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень20167
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7325
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3775
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4031
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4024
О.С. Гусакова - Податковий облік4636
М.Ф. Головатий - Політична психологія9442
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства7801
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства5882
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3675
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3353
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5150
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3156
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3575
О.І. Запорожець - Основи охорони праці7177
Дудніков - Основи стандартизації4080
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4025
І.О.Лютий - Податкова система7812
К.А. Пріб - Податкова система України3193
В.І.Штанько - Політології4685
В.Л. Логвина - Політологія6809
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3613
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3320
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5772
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4168
О.В. Березін - Продовольчий ринок України4406
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10459
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8354
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4064
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3365
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4626
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3292
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10333
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6421
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу8069
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4154
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3375
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3383
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2722
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність7987
і. є. давидович - контролінг4813
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6498
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3573
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3450
с.і. селецький - кримінальне право україни3890
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4431
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс6823
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4166
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник7770
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6156
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник8752
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3304
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4733
і.і. дахно - міжнародна торгівля3166
і. і. дахно - міжнародне приватне право4793
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право11697
н.і. машина - міжнародне страхування6101
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5595
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4437
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11337
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3413
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності4924
о.м. кокун - психофізіологія3689
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник3988
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4282
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4504
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3288
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3311
о.в. волкова - ринок праці5417
л. в. руденко - робочий зошит студента3889
м.в. левківський - історія педагогіки35786
с.в. кульчицький - історія україни4226
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5053
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5675
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс6835
г.я. круль - основи готельної справи6248
в.г. грибач - охорона праці7911
і.в. бичко - філософія10889
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4131
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9422
Н.Я. Наливайко - Інформатика4056
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4602
Т.Б. Гриценко - Культурологія4819
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6626
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5369
А.А. Дубініна - Митна справа3593
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера4869
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник4806
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6219
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник5961
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5317
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник3853
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8432
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3070
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія2870
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4043
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2893
Н.А. Колотілова - Риторика3872
Подольська Є. А. - Філософія3887
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5232
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4101
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3087
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6388
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10392
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3649
О.М. Кокун - Психофізіологія6354
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3711
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4297