Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711416
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник21225
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки27289
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9576
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13415
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9432
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку12291
С.Д. Максименко - Загальна психологія14866
П. Й. Атамас - Управлінський облік36419
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10377
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5514
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6224
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6094
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6208
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17977
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5964
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник13382
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7347
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник11806
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9259
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7829
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19571
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3440
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5156
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4482
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9342
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4569
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія13079
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання8120
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5108
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум9316
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16974
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці37458
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3668
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7754
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4829
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика10208
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит26426
М.В. Остапчук - Система технологій10729
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7451
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4235
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8624
І.І. Дахно - Історія держави і права4315
О.І. Уткін - Історія політичних вчень10013
В.Я. Білоцерківський - Історія України4108
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9188
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9950
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5799
М.В. Кужельний - Організація обліку9034
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13658
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6650
М.І. Романова - Основи банківської справи6131
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень5671
Л.І. Донець - Основи підприємництва8288
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17593
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ20081
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7661
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15790
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах10072
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10166
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5317
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право17080
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9899
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8809
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс5032
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування6289
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень21079
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7556
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3928
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4242
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4188
О.С. Гусакова - Податковий облік4783
М.Ф. Головатий - Політична психологія10038
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства8105
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства6098
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3838
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3520
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5321
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3314
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3715
О.І. Запорожець - Основи охорони праці8026
Дудніков - Основи стандартизації4209
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4202
І.О.Лютий - Податкова система8091
К.А. Пріб - Податкова система України3322
В.І.Штанько - Політології4871
В.Л. Логвина - Політологія7003
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3857
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3556
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5947
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4304
О.В. Березін - Продовольчий ринок України5027
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі11046
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8836
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4218
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3512
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4872
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3473
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10877
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6668
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу9008
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4328
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3518
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3518
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2852
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8249
і. є. давидович - контролінг4969
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6642
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3760
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3612
с.і. селецький - кримінальне право україни4059
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4704
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7198
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4341
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник8329
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6356
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9204
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3454
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4927
і.і. дахно - міжнародна торгівля3326
і. і. дахно - міжнародне приватне право5001
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право12304
н.і. машина - міжнародне страхування6481
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5812
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4626
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11940
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3596
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5246
о.м. кокун - психофізіологія3844
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4161
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4517
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4687
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3445
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3481
о.в. волкова - ринок праці5689
л. в. руденко - робочий зошит студента4068
м.в. левківський - історія педагогіки37647
с.в. кульчицький - історія україни4393
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5265
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5899
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс7076
г.я. круль - основи готельної справи6477
в.г. грибач - охорона праці8150
і.в. бичко - філософія11094
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4278
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9862
Н.Я. Наливайко - Інформатика4210
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4838
Т.Б. Гриценко - Культурологія4992
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6804
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5551
А.А. Дубініна - Митна справа3764
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера5145
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник5085
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6449
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6148
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5476
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник4055
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8710
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3213
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія3036
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4286
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера3030
Н.А. Колотілова - Риторика4036
Подольська Є. А. - Філософія4039
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5637
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4277
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3245
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6645
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10814
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3815
О.М. Кокун - Психофізіологія6902
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3861
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4422