Аудит, бухгалтерський, кадровий облік

Розділ:Переглядів:
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711260
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник20898
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки26970
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9433
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13143
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9296
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку12021
С.Д. Максименко - Загальна психологія14724
П. Й. Атамас - Управлінський облік35571
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10162
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5375
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6114
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6006
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6100
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17676
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5872
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник13039
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7196
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник11161
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9072
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7726
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19356
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3372
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5034
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4421
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9171
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4461
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12720
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання7950
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5023
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум9077
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16723
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці36998
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3596
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7570
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4759
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика9993
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит25916
М.В. Остапчук - Система технологій10574
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7237
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4170
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8420
І.І. Дахно - Історія держави і права4241
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9862
В.Я. Білоцерківський - Історія України4054
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9023
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9815
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5722
М.В. Кужельний - Організація обліку8930
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13466
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6558
М.І. Романова - Основи банківської справи6061
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень5066
Л.І. Донець - Основи підприємництва7744
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17302
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19725
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7554
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15474
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах9935
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10013
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5229
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16722
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9767
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8569
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4918
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування5756
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень20720
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7446
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3844
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4134
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4115
О.С. Гусакова - Податковий облік4713
М.Ф. Головатий - Політична психологія9750
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства7944
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства5965
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3750
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3433
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5229
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3242
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3636
О.І. Запорожець - Основи охорони праці7716
Дудніков - Основи стандартизації4139
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4102
І.О.Лютий - Податкова система7940
К.А. Пріб - Податкова система України3263
В.І.Штанько - Політології4771
В.Л. Логвина - Політологія6901
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3728
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3459
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5861
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4238
О.В. Березін - Продовольчий ринок України4926
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10733
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8601
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4143
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3432
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4758
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3366
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10617
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6516
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу8620
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4236
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3441
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3442
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2787
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8099
і. є. давидович - контролінг4883
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6572
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3658
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3526
с.і. селецький - кримінальне право україни3970
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4551
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7008
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4253
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник8054
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6250
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9002
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3374
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4824
і.і. дахно - міжнародна торгівля3240
і. і. дахно - міжнародне приватне право4894
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право12043
н.і. машина - міжнародне страхування6322
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5711
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4523
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11579
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3484
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5089
о.м. кокун - психофізіологія3764
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4065
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4397
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4583
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3373
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3384
о.в. волкова - ринок праці5564
л. в. руденко - робочий зошит студента3982
м.в. левківський - історія педагогіки36733
с.в. кульчицький - історія україни4309
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5136
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5764
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс6956
г.я. круль - основи готельної справи6344
в.г. грибач - охорона праці8041
і.в. бичко - філософія11001
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4204
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9645
Н.Я. Наливайко - Інформатика4136
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4700
Т.Б. Гриценко - Культурологія4916
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6713
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5472
А.А. Дубініна - Митна справа3674
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера4998
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник4963
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6330
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6047
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5381
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник3939
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8552
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3139
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія2968
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4168
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2958
Н.А. Колотілова - Риторика3948
Подольська Є. А. - Філософія3955
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5451
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4191
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3167
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6510
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10583
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3743
О.М. Кокун - Психофізіологія6657
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3786
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4355