Пошук

по автору:

по книзі:

Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу

В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості

Дудніков - Основи стандартизації

І.І. Цигилик - Основи підприємництва

В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс

А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку

С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень

М.І. Романова - Основи банківської справи

г.я. круль - основи готельної справи

М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник

Д.В. Дубов - Основи електронного урядування

І.Л. Михайлин - Основи журналістики

В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень

О.І. Запорожець - Основи охорони праці

в.г. грибач - охорона праці

Л.І. Донець - Основи підприємництва

М.В. Кужельний - Організація обліку

Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні

І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах

В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки

Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера

Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності

В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості

В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ

А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень

Вітвицька С.С. - Основи педагогіки вищої освіти

О. В. Колесников - Основи наукових досліджень. Навчальний посібник

В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці