Пошук

по автору:

по книзі:

п. а. рудик - коментар до конституційних змін

о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку

л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби

і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни

б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник

с.і. селецький - кримінальне право україни

В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України

с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина

і. є. давидович - контролінг

Т.Б. Гриценко - Культурологія

Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування

а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді

ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій

е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс

г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність