Пошук

по автору:

по книзі:

н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія

Н.А. Колотілова - Риторика

Н.Я. Наливайко - Інформатика

Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою

н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності

Н.В. Апатова - Інформатика для економістів

н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник

н.і. машина - міжнародне страхування

Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник

Н.М. Сушко - Фінанси

Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів

Н.М. Любенко - Фінанси підприємств

Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво

Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні

Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту

Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник

Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник

Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності

Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік