Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Пошук : Бібліотека для студентів

Пошук

по автору:

по книзі:

в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту

В.С. Костирко - Програмне забезпечення фінансового менеджменту

Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі

В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості

В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні

В.Я. Білоцерківський - Історія України

В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін - Екологічне право

в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник

В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України

В.І.Штанько - Політології

В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс

в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності

в. м. тарасевича - міжнародна економіка

в.і. мельникова - національна економіка

Валеріан Молдован, Руслан Кацавець - Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика

В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах

В.Л. Логвина - Політологія

В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини

В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання

В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень

Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

в.г. грибач - охорона праці

В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов - Екологічні проблеми землеробства

В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва

В. Й. Бочелюк - Юридична психологія. Навчальний посібник

В.С. Савельєва О.Л. Єськов - Управління діловою кар'єрою

В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції

в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник

Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік

В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування

В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства

В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки

В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку

В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

В. М. Кириченко, О. М. Куракін - Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник

В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова - Соціальна філософія

В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку

В. М. Тарасевич - Національна економіка

В. В. Македон - Бізнес-планування

В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум

В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа

В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич - Менеджмент. Навчальний посібник

В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право

В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості

В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова - Трудове право України

В. П. Гудзь, А. П. Лісовал В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії

В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене

В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ

В. Ю. Клепко В. Л. Голець - Вища математика в прикладах і задачах

Вітвицька С.С. - Основи педагогіки вищої освіти