Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
І.А. Волкова - Фінансовий облік-189531
Т. Б. Гриценко - Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник89499
А. Й. Капська, О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка54202
В.В. Москаленко - Соціальна психологія46700
О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка43165
В. М. Шоботов - Цивільна оборона39533
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці37015
м.в. левківський - історія педагогіки36762
П. Й. Атамас - Управлінський облік35590
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн32936
М. В. Кордон - Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання32384
В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал - Соціальне страхування. Навчальний посібник31644
Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай - Управління проектами. Підручник30642
Ростовський В. С, Дібрівська Н. В., Пасенко В. Ф. - Збірник рецептур28206
Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік27566
Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк - Естетика . Підручник27549
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки26977
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит25925
Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. - Фахова українська мова25895
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко - Світовий ринок послуг25586
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник25245
О. М. Кравчук, В. П. Лещук - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник25077
Іванова Т.В., Піддубна Л.П. - Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування24684
О. В. Колесников - Основи наукових досліджень. Навчальний посібник24160
Т.А. Говорушко - Страхові послуги24001
Вітвицька С.С. - Основи педагогіки вищої освіти23835
Л.І. Скібіцька - Діловодство23605
В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми - Фінансовий облік. Навчальний посібник23552
В. П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)23032
Барковський В.В., Барковська Н.В. - Вища математика для економістів22225
О.О. Гетьман, В.М. Шаповал - Економічна діагностика21691
Т. М. Кузьменко - Соціологія. Навчальний посібник21291
С.М.Еш - Фінансовий ринок. Навчальний посібник21265
О.Є.Лугінін - Статистика21219
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник20906
В. Ю. Клепко В. Л. Голець - Вища математика в прикладах і задачах20848
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень20724
Андрющенко А. М., Бурляй А. П. - Економічна теорія. Навчальний посібник20560
С. С. Черниш - Економічний аналіз. Навчальний посібник20388
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство пакувальних матеріалів і тари20191
Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля - Звітність підприємств19755
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19741
В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене19624
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19360
І. О. Лютий, О. О. Солодка - Банківський маркетинг підручник18957
В. П. Гудзь, А. П. Лісовал В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії18355
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17684
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал - Економіка підприємства17664
В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова - Трудове право України17331
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17309
Бечко П.К., Ролінський О.В. - Місцеві фінанси17279
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств16956
О.В. Звєрєва - Захист прав споживачів16884
Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька - Практична психологія. Вступ до спеціальності16801
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16731
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16730
І. Є. Давидович - Управління витратами. Навчальний посібник16497
В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич - Менеджмент. Навчальний посібник16317
Л.І. Федулової - Сучасні концепції менеджменту15773
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15486
Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. - Стратегічне управління15190
Л.І. Михайлова - Управління персоналом15169
С.Д. Максименко - Загальна психологія14726
Л.І. Донець - Еекономічні ризики та методи їх вимірювання14587
В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик - Землеробство. Підручник14510
М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко - Ділове спілкування. Навчальний посібник14495
Г.Е. Гронтковська - Мікроекономіка14486
Б. В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник14448
Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник14274
Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М., Шевчук О. С., Худякова І. М. - Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник14258
Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов - Технологія парфумерно-кометичних продуктів13954
І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак, Б. Л. Голуб, Г. І. Демидась - Введення до спеціальності. Навчальний посібник13821
І. О. Дудла - Захист прав споживачів13496
А. П. Шеремет - Земельне право України13487
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13471
Горбунова В. В. - Експериментальна психологія в схемах і таблицях13294
А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк - Економіка підприємства збірник тестів і задач13241
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13149
В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа13147
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник13048
В. М. Тарасевич - Національна економіка12970
О.С. Чигринська Т.М. Власюк - Теорія економічного аналізу12771
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12725
Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. - Вища математика12690
О. О. Нестуля С. І. Нестуля - Соціологія практикум. Модульний варіант12676
П. В. Іванюта, О. П. Лугівська - Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник12542
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту12516
Д.В. Клиновий Т.В.Пепа - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України12505
І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс12473
Ю. П. Яковлєв - Економіка торгівлі12452
В. В. Македон - Бізнес-планування12441
Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики12307
Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич - Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)12193
О. П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства12112
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право12050
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку12031
Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. - Світова економіка. Навчальний посібник12007
Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О. - Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник11979
В. М. Кириченко, О. М. Куракін - Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник11624
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11587
о. в. калініченко, о. д. плотник - макроекономіка. практикум. навчальний посібник11514
О. В. Бондар - Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник11513
КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. - Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене11319
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711266
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник11165
О.А. Федій - Естетотерапія11156
і.в. бичко - філософія11003
О.В. Колесников - Ціноутворення10921
Б. Є. Грабовецький - Економічний аналіз10785
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10748
М.М. Бердар - Фінанси підприємств10707
І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець - Асортимент і якість кондитерських виробів10699
І.О. Дудла - Товарознавчі аспекти маркетингу10693
український словник психологічних термінів толкових. Русско - украинский словарь психологической терминологии - Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П - Тлумачний російсько10645
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10622
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10589
О. В. Калініченко, О. Д. Плотник - Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник10578
М.В. Остапчук - Система технологій10577
Момот О.І. - Менеджмент якості та елементи системи якості10534
Г.Е. Гронтковська - Макроекономіка10382
В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова - Соціальна філософія10239
унинець-ходаківська в. п., костюкевич - ринок фінансових послуг. теорія і практика10178
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10164
голіков а. п., дейнека о. г., - регіональна економіка та природокористування10156
С. Б. Єгоричева - Банківські інновації навчальний посібник10124
Г.О. Крамаренко - Фінансовий менеджмент10055
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10014
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність10001
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика9998
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах9937
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту9907
В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства9890
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9864
О.М. Скібіцький - Стратегічний менеджмент9832
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9818
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9770
М.Ф. Головатий - Політична психологія9762
В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування9695
Г.І. Кармелюк - Теорія ймовірностей та математична статистика9663
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9649
Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво9479
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9433
Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій - Стратегічне управління9393
Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. - Управління розвитком регіону9361
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9302
М.Й. Рутинський - Замковий туризм в Україні9210
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9173
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9123
Т.В. Гладких - Фінансовий облік9085
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум9085
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9026
Л. І. Юрченко - Екологія. Навчальний посібник9024
О.Ф. Оснач - Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти9009
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9006
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва8945
М.В. Кужельний - Організація обліку8931
А. В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу8919
Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова Л.Л. - Вступ до мовознавства8887
Л. П. Червінська - Економіка праці. Навчальний посібник8874
Ю. О. Костенкоє - Фінансове право України. Навчальний посібник8753
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу8624
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8607
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8577
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8556
М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник8553
Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах8540
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент8440
В.С. Савельєва О.Л. Єськов - Управління діловою кар'єрою8436
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8428
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент8412
о. я. базілінська о. в. мініна - мікроекономіка8403
В. Й. Бочелюк - Юридична психологія. Навчальний посібник8370
Н.М. Любенко - Фінанси підприємств8361
Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів8326
В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов - Екологічні проблеми землеробства8276
Н.М. Сушко - Фінанси8251
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. - Статистика8236
Дяченко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу8229
Ю. В. Корнєєв, М. О. Мацелик - Земельне право8139
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8100
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник8062
в.г. грибач - охорона праці8042
Ю.М. Дьячкова - Страхування8017
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання7954
А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа - Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник7950
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства7948
І.О.Лютий - Податкова система7943
О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок - Дослідження операцій7927
Л.І. Донець - Основи підприємництва7750
О.І. Запорожець - Основи охорони праці7736
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7729
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7615
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7556
Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник7493
С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір - Тлумачний словник економіста7469
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7451
В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції7422
Мазур О.С. - Цивільне право України7277
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7242
В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання7238
Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. - Дипломне проектування економіки підприємства7234
о.о. непочатенко - фінанси підприємств7205
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7199
Є. В. Болотіна В. Б. Мішура - Соціологія. Методичний посібник7098
В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини7083
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7017
Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк - Економічна діагностика7000
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс6962
В.Л. Логвина - Політологія6905
Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я., Подзігун С.М. - Спільне підприємство в сільському господарстві6733
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6716
В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах6691
О.М. Кокун - Психофізіологія6662
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6573
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6560
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6519
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6512
О.В. Воробей, І.М. Мельников, О.Г. Волошин - Техніко-криміналістичне дослідження документів6380
Б.В. Єгоров О.І. Шаповаленко А.В. Макаринська - Технологія виробництва преміксів6347
г.я. круль - основи готельної справи6347
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6336
н.і. машина - міжнародне страхування6327
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6252
О.Т. Євтух - Фінансовий Менеджмент6142
Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. - Міжнародні фінанси6126
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6120
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6102
Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. - Економічна теорія6095
Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. Навчальний посібник6091
М.І. Романова - Основи банківської справи6064
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6049
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6007
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник6003
в.і. мельникова - національна економіка5993
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства5970
Валеріан Молдован, Руслан Кацавець - Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика5948
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5875
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5862
С. М. Тимченко, Л. Г. Удовика - Теорія держави і права5843
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5764
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування5762
в. м. тарасевича - міжнародна економіка5749
П. В. Круш, О. В. Клименко - Інфляція суть, форми та її оцінка5738
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5726
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5716
М.А. Шульга - Соціально-політичне управління5691
І.І. Дахно - СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене5648
Ю.В. Ващенко - Банківське право5571
о.в. волкова - ринок праці5565
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5474
Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю5466
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5456
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5384
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5377
Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва - Управління фінансовою санацією підприємств5343
Cирохман І.В., Лозова Т.М. - Якість і безпечність зернобороняних продуктів5320
О.В. Акімова, О.С. Дубинська - Статистика5319
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5233
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5231
Дахно I. I., Барановська В. - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності5147
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5137
О Косова Т. Д., Папаша О. О., Арбузов С. Г. - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навчальний посібник5100
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5093
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень5080
є. ю. сахно, м. с. дорош, а. в. ребенок - менеджмент сервісу. теорія та правктика. навчальний посібник5047
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5039
а.п. румянцев, в.я. голюк, о.г. тонких - міжнародні фінансові відносини5026
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5024
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера5003
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник4970
О.В. Березін - Продовольчий ринок України4929
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4921
Т.Б. Гриценко - Культурологія4919
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України4918
і. і. дахно - міжнародне приватне право4897
і. є. давидович - контролінг4886
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4827
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 1)4776
В.І.Штанько - Політології4773
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4765
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4759
О.С. Гусакова - Податковий облік4717
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4710
Давид Ламберт - Доисторический человек. Кембриджский путеводитель4600
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4586
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4556
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4524
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України4523
О.В. Олійник - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві4520
ю.г. козак - міжнародні фінанси. кредитно-модульний курс4503
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4466
В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін - Екологічне право4433
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4421
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4399
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства4398
Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою4380
А.Б. Кондрашихін - Фінансова санація і банкрутство підприємств4377
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4358
с.в. кульчицький - історія україни4312
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4256
І.І. Дахно - Історія держави і права4243
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4240
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4238
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4208
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4192
Іщенко А.В., Ієрусалимов І.О., Удовенко Ж. В. - Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців4183
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4175
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4173
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4144
Дудніков - Основи стандартизації4141
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4138
Н.Я. Наливайко - Інформатика4138
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4116
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4104
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4067
В.Я. Білоцерківський - Історія України4057
С.М. Еш - Фінансовий ринок4031
л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах4005
л. в. руденко - робочий зошит студента3982
с.і. селецький - кримінальне право україни3973
Подольська Є. А. - Філософія3958
Н.А. Колотілова - Риторика3949
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник3942
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3940
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 2)3901
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3850
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3789
о.м. кокун - психофізіологія3766
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3754
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3747
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3731
А.А. Дубініна - Митна справа3678
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3662
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3637
Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. - Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження3629
В.С. Костирко - Програмне забезпечення фінансового менеджменту3616
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3598
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3529
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3488
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3464
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3445
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3442
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3436
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3434
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3388
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3376
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3374
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3372
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3370
К.А. Пріб - Податкова система України3266
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3245
і.і. дахно - міжнародна торгівля3244
м. i. белявцева, в. н. воробйова - маркетингоіий менеджмент3242
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3167
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3142
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія2968
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2959
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2788
- Грабіжники при владі. Розкрадання Ірпеня. Борзила, Скаржинський1606