Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
Т. Б. Гриценко - Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник90029
І.А. Волкова - Фінансовий облік-189590
А. Й. Капська, О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка54590
В.В. Москаленко - Соціальна психологія47066
О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка43534
В. М. Шоботов - Цивільна оборона39776
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці37153
м.в. левківський - історія педагогіки36976
П. Й. Атамас - Управлінський облік35820
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн33044
М. В. Кордон - Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання32601
В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал - Соціальне страхування. Навчальний посібник31737
Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай - Управління проектами. Підручник30947
Ростовський В. С, Дібрівська Н. В., Пасенко В. Ф. - Збірник рецептур28641
Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк - Естетика . Підручник27677
Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік27646
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки27064
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит26009
Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. - Фахова українська мова25973
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко - Світовий ринок послуг25642
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник25375
О. М. Кравчук, В. П. Лещук - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник25144
Іванова Т.В., Піддубна Л.П. - Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування24798
О. В. Колесников - Основи наукових досліджень. Навчальний посібник24311
В. П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)24155
Т.А. Говорушко - Страхові послуги24069
Вітвицька С.С. - Основи педагогіки вищої освіти23916
В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми - Фінансовий облік. Навчальний посібник23800
Л.І. Скібіцька - Діловодство23678
Барковський В.В., Барковська Н.В. - Вища математика для економістів22355
О.О. Гетьман, В.М. Шаповал - Економічна діагностика21745
О.Є.Лугінін - Статистика21354
Т. М. Кузьменко - Соціологія. Навчальний посібник21344
С.М.Еш - Фінансовий ринок. Навчальний посібник21314
В. Ю. Клепко В. Л. Голець - Вища математика в прикладах і задачах21046
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник20975
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень20807
Андрющенко А. М., Бурляй А. П. - Економічна теорія. Навчальний посібник20613
С. С. Черниш - Економічний аналіз. Навчальний посібник20467
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство пакувальних матеріалів і тари20299
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19822
Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля - Звітність підприємств19814
В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене19721
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19409
І. О. Лютий, О. О. Солодка - Банківський маркетинг підручник19007
В. П. Гудзь, А. П. Лісовал В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії18461
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17773
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал - Економіка підприємства17728
В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова - Трудове право України17463
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17384
Бечко П.К., Ролінський О.В. - Місцеві фінанси17329
О.В. Звєрєва - Захист прав споживачів17021
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств17009
Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька - Практична психологія. Вступ до спеціальності16866
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16811
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16786
І. Є. Давидович - Управління витратами. Навчальний посібник16623
В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич - Менеджмент. Навчальний посібник16394
Л.І. Федулової - Сучасні концепції менеджменту15836
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15572
Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. - Стратегічне управління15254
Л.І. Михайлова - Управління персоналом15242
С.Д. Максименко - Загальна психологія14760
Б. В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник14656
Л.І. Донець - Еекономічні ризики та методи їх вимірювання14623
В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик - Землеробство. Підручник14607
М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко - Ділове спілкування. Навчальний посібник14555
Г.Е. Гронтковська - Мікроекономіка14534
Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М., Шевчук О. С., Худякова І. М. - Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник14349
Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник14327
Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов - Технологія парфумерно-кометичних продуктів14086
І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак, Б. Л. Голуб, Г. І. Демидась - Введення до спеціальності. Навчальний посібник13860
А. П. Шеремет - Земельне право України13606
І. О. Дудла - Захист прав споживачів13576
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13525
Горбунова В. В. - Експериментальна психологія в схемах і таблицях13365
А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк - Економіка підприємства збірник тестів і задач13302
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13207
В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа13201
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник13143
В. М. Тарасевич - Національна економіка13028
О.С. Чигринська Т.М. Власюк - Теорія економічного аналізу12955
Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. - Вища математика12843
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12825
О. О. Нестуля С. І. Нестуля - Соціологія практикум. Модульний варіант12745
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту12661
П. В. Іванюта, О. П. Лугівська - Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник12610
Д.В. Клиновий Т.В.Пепа - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України12546
Ю. П. Яковлєв - Економіка торгівлі12527
І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс12520
В. В. Македон - Бізнес-планування12519
Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики12367
Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич - Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)12238
О. П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства12146
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право12104
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку12096
Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. - Світова економіка. Навчальний посібник12065
Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О. - Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник12018
В. М. Кириченко, О. М. Куракін - Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник11681
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11640
о. в. калініченко, о. д. плотник - макроекономіка. практикум. навчальний посібник11575
О. В. Бондар - Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник11570
КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. - Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене11369
О.А. Федій - Естетотерапія11365
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711312
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник11306
і.в. бичко - філософія11028
О.В. Колесников - Ціноутворення10975
Б. Є. Грабовецький - Економічний аналіз10827
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10812
І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець - Асортимент і якість кондитерських виробів10809
М.М. Бердар - Фінанси підприємств10762
І.О. Дудла - Товарознавчі аспекти маркетингу10739
О. В. Калініченко, О. Д. Плотник - Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник10687
український словник психологічних термінів толкових. Русско - украинский словарь психологической терминологии - Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П - Тлумачний російсько10682
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10681
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10643
М.В. Остапчук - Система технологій10620
Момот О.І. - Менеджмент якості та елементи системи якості10617
Г.Е. Гронтковська - Макроекономіка10475
В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова - Соціальна філософія10301
унинець-ходаківська в. п., костюкевич - ринок фінансових послуг. теорія і практика10226
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10215
голіков а. п., дейнека о. г., - регіональна економіка та природокористування10198
С. Б. Єгоричева - Банківські інновації навчальний посібник10182
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика10125
Г.О. Крамаренко - Фінансовий менеджмент10106
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність10053
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10047
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах9979
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту9957
В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства9916
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9894
О.М. Скібіцький - Стратегічний менеджмент9873
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9855
М.Ф. Головатий - Політична психологія9830
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9802
В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування9739
Г.І. Кармелюк - Теорія ймовірностей та математична статистика9730
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9695
Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво9507
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9465
Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій - Стратегічне управління9440
Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. - Управління розвитком регіону9413
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9342
М.Й. Рутинський - Замковий туризм в Україні9279
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9222
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9155
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум9150
Т.В. Гладких - Фінансовий облік9119
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9063
О.Ф. Оснач - Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти9061
Л. І. Юрченко - Екологія. Навчальний посібник9052
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9050
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва8971
А. В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу8961
М.В. Кужельний - Організація обліку8961
Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова Л.Л. - Вступ до мовознавства8935
Л. П. Червінська - Економіка праці. Навчальний посібник8922
Ю. О. Костенкоє - Фінансове право України. Навчальний посібник8781
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу8683
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8662
М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник8638
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8628
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8603
Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах8561
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8475
В.С. Савельєва О.Л. Єськов - Управління діловою кар'єрою8470
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент8468
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент8441
о. я. базілінська о. в. мініна - мікроекономіка8432
В. Й. Бочелюк - Юридична психологія. Навчальний посібник8417
Н.М. Любенко - Фінанси підприємств8387
Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів8361
В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов - Екологічні проблеми землеробства8316
Н.М. Сушко - Фінанси8288
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. - Статистика8263
Дяченко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу8248
Ю. В. Корнєєв, М. О. Мацелик - Земельне право8185
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8137
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник8126
О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок - Дослідження операцій8122
в.г. грибач - охорона праці8061
Ю.М. Дьячкова - Страхування8060
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання7997
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства7990
І.О.Лютий - Податкова система7983
А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа - Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник7977
О.І. Запорожець - Основи охорони праці7868
Л.І. Донець - Основи підприємництва7814
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7755
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7662
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7588
С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір - Тлумачний словник економіста7520
Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник7513
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7480
В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції7460
Мазур О.С. - Цивільне право України7311
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7282
В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання7261
Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. - Дипломне проектування економіки підприємства7250
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7237
о.о. непочатенко - фінанси підприємств7219
Є. В. Болотіна В. Б. Мішура - Соціологія. Методичний посібник7129
В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини7108
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7074
Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк - Економічна діагностика7022
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс6993
В.Л. Логвина - Політологія6931
Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я., Подзігун С.М. - Спільне підприємство в сільському господарстві6745
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6744
В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах6716
О.М. Кокун - Психофізіологія6709
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6588
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6576
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6553
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6543
О.В. Воробей, І.М. Мельников, О.Г. Волошин - Техніко-криміналістичне дослідження документів6452
г.я. круль - основи готельної справи6389
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6389
н.і. машина - міжнародне страхування6373
Б.В. Єгоров О.І. Шаповаленко А.В. Макаринська - Технологія виробництва преміксів6369
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6282
О.Т. Євтух - Фінансовий Менеджмент6165
Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. - Міжнародні фінанси6150
Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. Навчальний посібник6148
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6146
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6127
Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. - Економічна теорія6124
М.І. Романова - Основи банківської справи6084
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6077
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник6032
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6028
в.і. мельникова - національна економіка6014
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства5991
Валеріан Молдован, Руслан Кацавець - Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика5972
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5896
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5881
С. М. Тимченко, Л. Г. Удовика - Теорія держави і права5872
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування5816
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5788
в. м. тарасевича - міжнародна економіка5779
П. В. Круш, О. В. Клименко - Інфляція суть, форми та її оцінка5758
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5746
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5739
М.А. Шульга - Соціально-політичне управління5729
І.І. Дахно - СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене5674
Ю.В. Ващенко - Банківське право5599
о.в. волкова - ринок праці5591
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5495
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5493
Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю5484
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5415
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5408
Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва - Управління фінансовою санацією підприємств5360
Cирохман І.В., Лозова Т.М. - Якість і безпечність зернобороняних продуктів5344
О.В. Акімова, О.С. Дубинська - Статистика5339
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5261
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5255
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень5251
Дахно I. I., Барановська В. - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності5177
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5163
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5130
О Косова Т. Д., Папаша О. О., Арбузов С. Г. - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навчальний посібник5120
є. ю. сахно, м. с. дорош, а. в. ребенок - менеджмент сервісу. теорія та правктика. навчальний посібник5088
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5070
а.п. румянцев, в.я. голюк, о.г. тонких - міжнародні фінансові відносини5053
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5041
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера5025
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник5003
О.В. Березін - Продовольчий ринок України4951
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4947
Т.Б. Гриценко - Культурологія4936
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України4934
і. і. дахно - міжнародне приватне право4919
і. є. давидович - контролінг4901
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4846
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 1)4808
В.І.Штанько - Політології4794
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4784
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4773
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4746
О.С. Гусакова - Податковий облік4735
Давид Ламберт - Доисторический человек. Кембриджский путеводитель4622
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4614
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4580
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України4557
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4553
О.В. Олійник - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві4541
ю.г. козак - міжнародні фінанси. кредитно-модульний курс4529
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4487
В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін - Екологічне право4446
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4443
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4430
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства4419
Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою4399
А.Б. Кондрашихін - Фінансова санація і банкрутство підприємств4398
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4379
с.в. кульчицький - історія україни4338
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4275
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4269
І.І. Дахно - Історія держави і права4259
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4259
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4225
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4222
Іщенко А.В., Ієрусалимов І.О., Удовенко Ж. В. - Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців4214
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4210
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4189
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4170
Н.Я. Наливайко - Інформатика4160
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4159
Дудніков - Основи стандартизації4156
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4139
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4134
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4086
В.Я. Білоцерківський - Історія України4070
С.М. Еш - Фінансовий ринок4047
л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах4029
л. в. руденко - робочий зошит студента4008
с.і. селецький - кримінальне право україни3996
Подольська Є. А. - Філософія3983
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник3978
Н.А. Колотілова - Риторика3976
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3956
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 2)3924
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3876
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3803
о.м. кокун - психофізіологія3787
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3771
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3764
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3760
А.А. Дубініна - Митна справа3697
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3691
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3662
Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. - Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження3648
В.С. Костирко - Програмне забезпечення фінансового менеджменту3632
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3620
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3542
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3508
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3486
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3465
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3462
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3458
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3456
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3406
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3397
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3394
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3391
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3391
К.А. Пріб - Податкова система України3277
м. i. белявцева, в. н. воробйова - маркетингоіий менеджмент3272
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3264
і.і. дахно - міжнародна торгівля3261
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3186
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3163
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія2992
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2976
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2803
- Грабіжники при владі. Розкрадання Ірпеня. Борзила, Скаржинський1625