Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
Т. Б. Гриценко - Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник90061
І.А. Волкова - Фінансовий облік-189595
А. Й. Капська, О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка54610
В.В. Москаленко - Соціальна психологія47084
О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка43560
В. М. Шоботов - Цивільна оборона39788
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці37156
м.в. левківський - історія педагогіки36994
П. Й. Атамас - Управлінський облік35835
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн33054
М. В. Кордон - Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання32608
В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал - Соціальне страхування. Навчальний посібник31744
Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай - Управління проектами. Підручник30962
Ростовський В. С, Дібрівська Н. В., Пасенко В. Ф. - Збірник рецептур28665
Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк - Естетика . Підручник27686
Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік27656
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки27069
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит26015
Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. - Фахова українська мова25986
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко - Світовий ринок послуг25643
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник25386
О. М. Кравчук, В. П. Лещук - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник25153
Іванова Т.В., Піддубна Л.П. - Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування24806
О. В. Колесников - Основи наукових досліджень. Навчальний посібник24318
В. П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)24231
Т.А. Говорушко - Страхові послуги24080
Вітвицька С.С. - Основи педагогіки вищої освіти23929
В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми - Фінансовий облік. Навчальний посібник23820
Л.І. Скібіцька - Діловодство23684
Барковський В.В., Барковська Н.В. - Вища математика для економістів22362
О.О. Гетьман, В.М. Шаповал - Економічна діагностика21751
О.Є.Лугінін - Статистика21365
Т. М. Кузьменко - Соціологія. Навчальний посібник21352
С.М.Еш - Фінансовий ринок. Навчальний посібник21319
В. Ю. Клепко В. Л. Голець - Вища математика в прикладах і задачах21058
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник20980
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень20810
Андрющенко А. М., Бурляй А. П. - Економічна теорія. Навчальний посібник20615
С. С. Черниш - Економічний аналіз. Навчальний посібник20473
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство пакувальних матеріалів і тари20304
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19824
Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля - Звітність підприємств19821
В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене19725
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19412
І. О. Лютий, О. О. Солодка - Банківський маркетинг підручник19011
В. П. Гудзь, А. П. Лісовал В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії18470
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17784
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал - Економіка підприємства17731
В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова - Трудове право України17468
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17389
Бечко П.К., Ролінський О.В. - Місцеві фінанси17331
О.В. Звєрєва - Захист прав споживачів17032
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств17015
Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька - Практична психологія. Вступ до спеціальності16870
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16818
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16788
І. Є. Давидович - Управління витратами. Навчальний посібник16626
В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич - Менеджмент. Навчальний посібник16395
Л.І. Федулової - Сучасні концепції менеджменту15845
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15575
Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. - Стратегічне управління15259
Л.І. Михайлова - Управління персоналом15249
С.Д. Максименко - Загальна психологія14762
Б. В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник14667
Л.І. Донець - Еекономічні ризики та методи їх вимірювання14629
В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик - Землеробство. Підручник14612
М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко - Ділове спілкування. Навчальний посібник14563
Г.Е. Гронтковська - Мікроекономіка14538
Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М., Шевчук О. С., Худякова І. М. - Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник14353
Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник14328
Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов - Технологія парфумерно-кометичних продуктів14093
І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак, Б. Л. Голуб, Г. І. Демидась - Введення до спеціальності. Навчальний посібник13862
А. П. Шеремет - Земельне право України13617
І. О. Дудла - Захист прав споживачів13582
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13530
Горбунова В. В. - Експериментальна психологія в схемах і таблицях13374
А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк - Економіка підприємства збірник тестів і задач13307
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13208
В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа13208
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник13151
В. М. Тарасевич - Національна економіка13036
О.С. Чигринська Т.М. Власюк - Теорія економічного аналізу12966
Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. - Вища математика12857
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12835
О. О. Нестуля С. І. Нестуля - Соціологія практикум. Модульний варіант12754
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту12668
П. В. Іванюта, О. П. Лугівська - Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник12612
Д.В. Клиновий Т.В.Пепа - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України12548
Ю. П. Яковлєв - Економіка торгівлі12536
І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс12532
В. В. Македон - Бізнес-планування12525
Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики12371
Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич - Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)12240
О. П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства12147
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право12105
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку12104
Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. - Світова економіка. Навчальний посібник12070
Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О. - Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник12019
В. М. Кириченко, О. М. Куракін - Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник11687
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11661
о. в. калініченко, о. д. плотник - макроекономіка. практикум. навчальний посібник11576
О. В. Бондар - Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник11571
О.А. Федій - Естетотерапія11376
КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. - Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене11373
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник11317
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711316
і.в. бичко - філософія11031
О.В. Колесников - Ціноутворення10983
Б. Є. Грабовецький - Економічний аналіз10830
І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець - Асортимент і якість кондитерських виробів10822
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10816
М.М. Бердар - Фінанси підприємств10763
І.О. Дудла - Товарознавчі аспекти маркетингу10741
український словник психологічних термінів толкових. Русско - украинский словарь психологической терминологии - Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П - Тлумачний російсько10689
О. В. Калініченко, О. Д. Плотник - Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник10688
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10685
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10645
М.В. Остапчук - Система технологій10622
Момот О.І. - Менеджмент якості та елементи системи якості10620
Г.Е. Гронтковська - Макроекономіка10478
В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова - Соціальна філософія10314
унинець-ходаківська в. п., костюкевич - ринок фінансових послуг. теорія і практика10228
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10219
голіков а. п., дейнека о. г., - регіональна економіка та природокористування10202
С. Б. Єгоричева - Банківські інновації навчальний посібник10185
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика10128
Г.О. Крамаренко - Фінансовий менеджмент10108
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність10058
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10052
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах9982
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту9961
В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства9919
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9900
О.М. Скібіцький - Стратегічний менеджмент9873
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9859
М.Ф. Головатий - Політична психологія9834
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9804
В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування9742
Г.І. Кармелюк - Теорія ймовірностей та математична статистика9734
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9700
Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво9511
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9467
Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій - Стратегічне управління9441
Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. - Управління розвитком регіону9415
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9342
М.Й. Рутинський - Замковий туризм в Україні9283
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9224
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9158
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум9154
Т.В. Гладких - Фінансовий облік9123
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9066
О.Ф. Оснач - Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти9065
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9053
Л. І. Юрченко - Екологія. Навчальний посібник9052
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва8973
А. В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу8963
М.В. Кужельний - Організація обліку8962
Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова Л.Л. - Вступ до мовознавства8937
Л. П. Червінська - Економіка праці. Навчальний посібник8925
Ю. О. Костенкоє - Фінансове право України. Навчальний посібник8783
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу8687
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8663
М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник8642
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8629
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8605
Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах8562
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8479
В.С. Савельєва О.Л. Єськов - Управління діловою кар'єрою8473
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент8469
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент8444
о. я. базілінська о. в. мініна - мікроекономіка8436
В. Й. Бочелюк - Юридична психологія. Навчальний посібник8422
Н.М. Любенко - Фінанси підприємств8390
Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів8361
В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов - Екологічні проблеми землеробства8320
Н.М. Сушко - Фінанси8291
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. - Статистика8266
Дяченко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу8253
Ю. В. Корнєєв, М. О. Мацелик - Земельне право8187
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8149
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник8132
О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок - Дослідження операцій8131
в.г. грибач - охорона праці8065
Ю.М. Дьячкова - Страхування8061
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання8000
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства7994
А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа - Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник7988
І.О.Лютий - Податкова система7986
О.І. Запорожець - Основи охорони праці7879
Л.І. Донець - Основи підприємництва7831
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7758
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7667
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7588
С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір - Тлумачний словник економіста7526
Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник7514
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7482
В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції7471
Мазур О.С. - Цивільне право України7313
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7284
В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання7262
Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. - Дипломне проектування економіки підприємства7250
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7238
о.о. непочатенко - фінанси підприємств7221
Є. В. Болотіна В. Б. Мішура - Соціологія. Методичний посібник7131
В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини7110
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7077
Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк - Економічна діагностика7026
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс6995
В.Л. Логвина - Політологія6934
Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я., Подзігун С.М. - Спільне підприємство в сільському господарстві6746
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6746
В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах6723
О.М. Кокун - Психофізіологія6712
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6588
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6578
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6555
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6548
О.В. Воробей, І.М. Мельников, О.Г. Волошин - Техніко-криміналістичне дослідження документів6453
г.я. круль - основи готельної справи6392
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6389
н.і. машина - міжнародне страхування6376
Б.В. Єгоров О.І. Шаповаленко А.В. Макаринська - Технологія виробництва преміксів6372
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6286
О.Т. Євтух - Фінансовий Менеджмент6166
Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. - Міжнародні фінанси6153
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6152
Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. Навчальний посібник6149
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6128
Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. - Економічна теорія6125
М.І. Романова - Основи банківської справи6085
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6078
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник6034
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6029
в.і. мельникова - національна економіка6015
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства5993
Валеріан Молдован, Руслан Кацавець - Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика5974
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5897
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5886
С. М. Тимченко, Л. Г. Удовика - Теорія держави і права5874
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування5831
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5790
в. м. тарасевича - міжнародна економіка5782
П. В. Круш, О. В. Клименко - Інфляція суть, форми та її оцінка5761
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5748
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5741
М.А. Шульга - Соціально-політичне управління5731
І.І. Дахно - СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене5674
Ю.В. Ващенко - Банківське право5603
о.в. волкова - ринок праці5592
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5498
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5494
Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю5486
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5418
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5410
Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва - Управління фінансовою санацією підприємств5362
Cирохман І.В., Лозова Т.М. - Якість і безпечність зернобороняних продуктів5346
О.В. Акімова, О.С. Дубинська - Статистика5339
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5263
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень5262
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5257
Дахно I. I., Барановська В. - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності5179
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5167
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5135
О Косова Т. Д., Папаша О. О., Арбузов С. Г. - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навчальний посібник5121
є. ю. сахно, м. с. дорош, а. в. ребенок - менеджмент сервісу. теорія та правктика. навчальний посібник5089
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5073
а.п. румянцев, в.я. голюк, о.г. тонких - міжнародні фінансові відносини5054
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5043
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера5026
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник5007
О.В. Березін - Продовольчий ринок України4953
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4949
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України4938
Т.Б. Гриценко - Культурологія4937
і. і. дахно - міжнародне приватне право4920
і. є. давидович - контролінг4902
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4848
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 1)4818
В.І.Штанько - Політології4794
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4785
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4776
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4751
О.С. Гусакова - Податковий облік4737
Давид Ламберт - Доисторический человек. Кембриджский путеводитель4625
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4617
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4583
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України4559
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4554
О.В. Олійник - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві4541
ю.г. козак - міжнародні фінанси. кредитно-модульний курс4529
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4489
В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін - Екологічне право4447
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4445
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4431
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства4422
Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою4399
А.Б. Кондрашихін - Фінансова санація і банкрутство підприємств4398
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4380
с.в. кульчицький - історія україни4338
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4276
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4273
І.І. Дахно - Історія держави і права4261
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4259
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4227
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4225
Іщенко А.В., Ієрусалимов І.О., Удовенко Ж. В. - Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців4215
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4214
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4191
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4170
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4161
Н.Я. Наливайко - Інформатика4161
Дудніков - Основи стандартизації4158
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4139
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4134
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4087
В.Я. Білоцерківський - Історія України4071
С.М. Еш - Фінансовий ринок4049
л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах4029
л. в. руденко - робочий зошит студента4009
с.і. селецький - кримінальне право україни3998
Подольська Є. А. - Філософія3984
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник3980
Н.А. Колотілова - Риторика3976
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3957
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 2)3925
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3879
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3805
о.м. кокун - психофізіологія3787
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3773
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3765
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3761
А.А. Дубініна - Митна справа3698
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3692
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3663
Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. - Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження3649
В.С. Костирко - Програмне забезпечення фінансового менеджменту3632
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3622
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3546
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3513
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3488
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3466
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3464
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3459
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3459
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3406
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3397
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3394
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3392
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3391
К.А. Пріб - Податкова система України3279
м. i. белявцева, в. н. воробйова - маркетингоіий менеджмент3273
і.і. дахно - міжнародна торгівля3265
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3264
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3188
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3167
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія2992
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2977
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2805
- Грабіжники при владі. Розкрадання Ірпеня. Борзила, Скаржинський1627