Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_123def5a6d458ee73f5608c7cee42ca4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліків : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

1.4. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Розкриття теми цілей та змісту управлінського обліку було б неповним без детальної порівняльної характеристики його з фінансо-вим обліком, що полегчує перехід від вивчення одного облікового предмета до іншого. Для зручності порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку представлена у табл. 1.1.

№ з/п  Ознака порівняння   Фінансовий облік     Управлінський облік

1          2          3          4

1.         Ступінь регламентації          Регламентується Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, наказами міністерств і відомств України         Залежить від рішення власників та адміністрації підприємства

2.         Відкритість інформації          Відкрита (публічна) інформація       Дані являють собою комерційну таємницю

3.         Користувачі інформації        Широке коло як внутрішніх, так і зовнішніх споживачів (банки, кредитори, інвестори і т.ін.)        Незначна кількість працівників управлінського персоналу, що входять до складу підприємства (менеджери, спеціалісти і т. ін.)

4.         Мета обліку    Узагальнення і подання облікової інформації у формі звітності для зовнішніх споживачів            Забезпечення внутрішніх користувачів інформацією для здійснення прогнозування, планування, контролю і аналізу з метою ефективного управління підприємством

 

 

1                 2   3                    |                        4

5.         Об’єкт обліку Підприємство в цілому        Центри відповідальності

            та звітності                (виробництва і збуту) за галузевою, територіальною та товарною ознаками

6.         Періодичність            Квартальна та річна (за        Залежить від вимог

            звітності         формами і в строки,  керівництва для прийняття

                        визначені       оперативних управлінських

                        нормативними          рішень (щоденна,

                        документами)            щотижнева, подекадна, щомісячна)

7.         Ступінь          Точна інформація      Багато приблизних оцінок і

            точності                     розрахунків

            інформації                 

Ступінь відповідаль-ності за по-милки в облік

Згідно законодавства України

8.

Зауваження або догана від керівництва підприємства

Виходячи з інформаційного матеріалу, наведеного в табл. 1.1. можна зробити ряд висновків.

По-перше, управлінський облік, на відміну від фінансового, не регламенований наказами і постановами державних органів влади і не керується загальноприйнятими бухгалтерськими стандартами, а розроблюється, спираючись на вимоги адміністрації конкретного ок-ремо взятого підприємства.

По-друге, у зв’язку з комерційною таємницею, дані уп-равлінського обліку використовують лише внутрішні споживачі інформації (менеджери, спеціалісти, власники підприємства), на відміну від фінансового обліку, інформація якого відкрита і широко використовується зовнішніми її споживачами.

По-третє, у фінансовому обліку зосереджена увага на підприємстві в цілому, спираючись на вже фактично здійснені господарські операції і отримані фінансові результати протягом звітного періоду. Поряд з тим, в управлінському обліку наголос робиться на оцінюванні діяльності окре-мих структурних підрозділів підприємств, виробництві тієї чи іншої про-дукції, а також ії реалізаціії з урахуванням територіального і товарного сегментів ринку, що враховуючи поєднання управлінського обліку з про-гнозуванням, плануванням, контролем і аналізом, визначає його спрямо-ваність на майбутнє при розробці стратегії розвитку підприємства.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_123def5a6d458ee73f5608c7cee42ca4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0