Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

ПЕРЕДМОВА            3

РОЗДІЛ 1. Цілі та зміст управлінського обліку       4

1.1.      Сутність управлінського обліку та етапи його

розвитку          4

1.2.      Предмет і метод управлінського обліку       8

1.3.      Принципи і функції управлінського обліку             11

1.4.      Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліків      14

РОЗДІЛ 2. Основи побудови управлінського

обліку  16

2.1.      Сучасні моделі управлінського обліку         16

2.2.      Етапи побудови управлінського обліку на підприємстві              22

РОЗДІЛ 3. Класифікація витрат та відображення

їх у системі бухгалтерських рахунків           24

3.1.      Класифікація витрат підприємства             24

3.2.      Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків             37

РОЗДІЛ 4. Облік витрат за елементами і статтями

калькуляції      45

4.1.      Облік матеріальних витрат  45

4.2.      Облік витрат на оплату праці          66

4.3.      Облік відрахувань до фондів соціального спрямування    88

4.4.      Облік амортизації необоротних активів      93

4.5.      Облік інших операційних витрат     111

РОЗДІЛ 5. Облік витрат операційної діяльності    127

5.1. Облік витрат допоміжних виробництв           127

5.1.1.   Облік витрат енергосилових допоміжних виробництв    128

5.1.2.   Облік витрат транспортних допоміжних виробництв     137

5.1.3.   Облік витрат ремонтних допоміжних виробництв          153

5.1.4.   Закриття рахунків по обліку витрат допоміжних виробництв     160

 

5.2.      Облік витрат майбутніх періодів      167

5.3.      Облік загальновиробничих витрат             170

5.4.      Облік витрат основного і незавершеного виробництва  176

5.5.      Облік адміністративних витрат       182

5.6.      Облік витрат на збут             185

РОЗДІЛ 6. Основи калькулювання собівартості та

формування фінансових результатів           189

6.1.      Собівартість продукції та методи її калькулювання           189

6.2.      Калькулювання собівартості та визначення фінансових результатів за системами абсорпшен-костинг та директ-костинг          193

РОЗДІЛ 7. Місце і роль облікової інформації в системі

прийняття управлінських рішень     210

7.1.      Аналіз співвідношення затрат, прибутку і обсягу реалізації          210

7.2.      Особливості аналізу для підприємств, які виробляють і реалізують декілька видів продукції       216

ДОДАТОК А. Відомості спрощеної форми бухгалтерського

обліку  220

ДОДАТОК Б. Книга обліку виробництва              234

 

Александр Васильевич Лишиленко

БУХГАЛТЕРСКИЙ

УЧЕТ

Учебник

Руководитель издательских проектов — Б.А. Сладкевич

Компьютерная верстка — Е.А. Ткаченко

Дизайнер обложки — Б.В. Борисов

Подписано в печать 31.12.05. Формат 60x84 1/16.

Печать офсетная. Гарнитура Petersburg.

Условн. печатн. лист. 40,5. Условн. издат. лист. 42,5.

Издательство "Центр учебной литературьі"

ул. Злектриков, 23

г. Киев 04176

Тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8 800-50168-00 (бесплатно в пределах Украиньі)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свидетельство ДК №2458 от 30.03.2006