Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Передмова : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, яка забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і позицію на ринку.

Практика розвитку провідних ринкових країн показала, що для ефективного управління підприємством необхідна така облікова інформація, яка, на відміну від інформації фінансового обліку, дозво-ляла б менеджерам в умовах конкуренції формувати гнучку цінову політику на ринку із урахуванням витрат і доходів суб'єкта господа-рювання як за номенклатурою товарів, так і сегментами ринку. Як наслідок це привело до виділення в економічно розвинутих країнах управлінського обліку як окремої системи обліку і звітності, інфор-мація якої використовується виключно для внутрішніх потреб підприємства.

Реформування економічних відносин, інтеграція України в світову економіку стали поштовхом щодо широкого використання облікової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. У цих умовах своє чинне місце в системі підготовки спеціалістів з обліку та аудиту зайняв управлінський облік.

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні і практичні аспекти управлінського обліку як системи збирання, обробки і аналізу інформації з метою прийняття ефективних управлінських рішень. При його підготовці враховано вимоги чинних законодавчих та нормативних документів, які врегульовують питання обліку вит-рат і доходів підприємств.

Висвітлення передбачених змістом тем здійснюється у най-більш доступній для сприйняття читачем формі, оскільки поряд із те-оретичними викладками у посібнику у значній кількості наводяться приклади, які сприяють засвоєнню матеріалу, а також широко пред-ставлені первинні облікові документи і облікові регістри, знання ти-пових форм і вимог щодо оформлення яких є теж дуже важливим для майбутнього спеціаліста з обліку. З метою полегшення користування навчальним посібником основні поняття, терміни і ключові моменти по тексту виділено жирним шрифтом.