Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.1.2. Облік витрат транспортних допоміжних виробництв : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

5.1.2. Облік витрат транспортних допоміжних виробництв


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

З метою забезпечення потреб підприємства у транспортуванні придбаних сировини і матеріалів від постачальників, а також доставки реалізованої готової продукції покупцям на підприємстві можуть ство-рюватися різного роду транспортні допоміжні виробництва: авто-мобільний транспорт, залізничний, повітряний, водний, гужовий тощо.

Облік витрат по автотранспорту

Облік витрат по автотранспорту (крім легкового) здійснюється на субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Вироб-ництво”. Якщо автопарк підприємства нараховує автомобілі різного напрямку використання, то для обліку витрат, пов’язаних з їх робо-тою, може бути відкрито декілька аналітичних рахунків у структурі субрахунку “Автомобільний транспорт”, наприклад:

-          вантажний автотранспорт;

-          пасажирський автотранспорт;

-          автомашини спеціального призначення. Якщо на підприємстві окремо обліковуються витрати на роботу

різних груп автомобілів, у структурі субрахунку “Автомобільний транспорт” відкривається додатково ще один аналітичний рахунок “Ви-трати на управління автопарком”, на якому здійснюється облік наклад-них цехових витрат по автопарку.

Облік

Облік витрат вантажного автотранспорту

витрат

ведеться на аналітичному рахунку “Ван-

вантажного

тажний автотранспорт” субрахунку “Авто-

автотранспорту

мобільний транспорт” рахунку 23 “Вироб-ництво”. Затрати по дебету аналітичного

 

рахунку “Вантажний автотранспорт” зазначаються щомісяця у розрізі таких калькуляційних статей:

1)         затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”);

2)         відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”);

3)         амортизація (рахунок 13 “Знос необоротних активів”);

4)         паливо (рахунок 203 “Паливо”);

5)         мастильні матеріали (рахунок 203 “Паливо”);

6)         роботи і послуги (аналітичний рахунок “Ремонти вантаж-них автомобілів” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахун-ку 23 “Виробництво” або рахунок 63 “Розрахунки з поста-чальниками та підрядниками”);

7)         страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);

8)         витрати на управління автопарком (аналітичний рахунок “Витрати на управління автопарком” субрахунку “Авто-мобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво”).

Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображен-ня суми нарахованої оплати праці водіям, які працюють безпосеред-ньо на вантажних автомобілях.

Стаття “Відрахування на соціальні заходи” використовується для відображення сум зборів до Пенсійного фонду, фонду Соціально-го страхування, а також фонду Страхування на випадок безробіття згідно з нормами, передбаченими законодавством.

Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних відра-хувань безпосередньо по вантажних автомобілях автопарку.

Статті “Паливо” і “Мастильні матеріали” призначаються для відображення вартості спожитого пального і мастильних матеріалів у процесі експлуатації вантажних автомобілів.

Стаття “Роботи і послуги” відображає вартість виконаних ре-монтних робіт по вантажному автотранспорту як власною реммай-стернею, так і спеціалізованими станціями технічного обслуговуван-ня (включення вартості ремонтних робіт здійснюється згідно з по-рядком, передбаченим у Законі України “Про оподаткування прибут-ку підприємств”).

 

Стаття “Страхові платежі” передбачена для відображення сум, сплачених страховій компанії за страхування вантажних автомобілі