Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

О.В. Лишиленко

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

УПРАВЛІНСЬКИЙ

Навчальний посібник

ОБЛІК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

КИЇВ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2006

 

УДК 657(075) ББК 65.052 Л67

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист ¹14/18.2-1969 від 25.08.2004 р. )

Рецензенти:

Доктор економічних наук, професор, академік УААН,

Заслужений діяч науки і техніки України

Саблук Петро Трохимович

Доктор економічних наук, професор Сук Леонід Кіндратович

Лишиленко О.В.

Л67 Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посіб-ник. — Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2006. — 254 с.

ISBN 966-364-198-3

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні аспекти управлінського обліку як системи збирання, оброблення і аналізу інформації з метою прийнятгя ефективних управлінських рішень. У ньому в розрізі тем висвітлено: цілі та зміст управлінського обліку, основи побудови управлінського обліку, класифікацію витрат підприємства та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків, облік витрат за елементами і статтями калькуляції, облік витрат операційної діяльності підприємства, основи калькулювання собівар-тості та формування фінансових результатів, місце й роль облікової інформації в системі прийнятгя управлінських рішень.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів еко-номічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, еко-номістів, менеджерів, аудиторів, атакож тих, хто самостійно вивчає бух-галтерський облік.

УДК 657(075)

ББК 65.052

ISBN 966-364-198-3 © О.В. Лишиленко, 2006

© Центр навчальної літератури, 2006.