Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Симультанное восприятие : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Симультанное восприятие


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Б агатозначність, невичерпність символу протилежить знаку, т очному і кінцевому. В історії філософії існує дві тенденції розуміння і тлу-мачення символів — ірраціональна і раціоналістична. Перша йде до Платона, що називав символом знакове відображення деякої вищої і цілком незнакової сутності, друга — до Аристотеля, який стверджу-вав, що символ — це знак, значенням якого є знак іншого роду або іншої мови. Із сучасних дослідників найбільш відомі праці Е. Кас-сірера, ще трьохтомна «Філософія символічних форм» містить фун-даментальний аналіз ролі символу в різних видах культурної прак-тики (мова, міф, мистецтво, релігія, гуманітарне знання). В загальних рисах С. є дещо, що має відношення до чогось іншого або є представником цього іншого, на відміну від ознаки, яка вказує на наявність будь-чого. В цьому смислі слова, емблеми, значки є сим-волами, оскільки одержують своє значення, завдяки їх відповідності з будь-чим іншим, зі своїм референтом. Зв’язок між символами і тим, з чим вони співвідносяться, будується на асоціації ідей і, звичайно, встановлюються шляхом узгодження. В усіх цих випадках зв’язок між символом і референтним об’єктом має свідомий характер, тоді як психоаналітичну теорію символізму цікавить безсвідоме заміщен-ня одних образів, ідей або дій іншими.

СИМПТОМ (symptom) — любое нарушение здоровья, вызывающее жалобы пациента.

СИМПТОМ (symptom) — будь-яке погіршення здоров’я, що викликає скарги пацієнта.

СИМУЛЬТАННОЕ ВОСПРИЯТИЕ (лат. simul — совместно) — поня-тие и термин физиологии нервной системы, заимствованный психо-логией: одновременное восприятие объекта в целом или не скольких объектов при отсутствии движения глаз (в отличие от сукцессивного восприятия); частный случай симультанных психических явлений. СИМУЛЬТАННЕ СПРИЙНЯТТЯ (лат. simul — спільно) — поняття і термін фізіології нервової системи, запозичений психологією: од-ночасне сприйняття об’єкта в цілому або декількох об’єктів при в ідсутності руху очей (на відміну від сукцесивного сприйняття) і п оодинокий випадок симультанних психічних явищ.