Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Реадаптация : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Реадаптация


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

РЕАГУВАННЯ — загальна властивість живої матерії як виявлення її активності реагувати на певні впливи в певних умовах. Р. психологічно відрізняється від Р. фізіологічного наявністю в структурі суб’єктивно-го компонента. Свідоме Р. властиве тільки людині, і в його структуру входить акт свідомості як усвідомлення здійсненої діяльності або дії.

РЕАДАПТАЦИЯ (лат. re — приставка, обозначающая вновь, сно-ва) — вторичная адаптация к исходным условиям. РЕАДАПТАЦІЯ (лат. re — префікс, що означає знову) — вторинна адаптація до вихідних умов.

РЕАКТИВНОСТЬ — способность изучаемых субъектов реагировать

на те или иные обсто ятельства, сопутствующие исследо вательскому

процессу.

РЕАКТИВНІСТЬ — здатність суб’єктів, що вивчаються, реагувати

на ті або інші обставини, які супроводжують дослідницький процес.

РЕАКЦИИ ПСИХИЧЕСКИЕ — психические явления как результа-ты психического реагирования. Различают Р.: мнестические, мыс-лительные (в частности, ассоциации), речевые, эмоциональные и психомоторные Р. Любая Р. имеет три свойства: латентное время, п родолжительность (время реагирования) и точность (адекватность раздражителю).

РЕАКЦІЇ ПСИХІЧНІ — психічні явища, як результат психічного реагування. Розрізняють Р.: мнестичні, мисленні (асоціації), мовні, емоційні, психомоторні. Будь-яка Р. має три властивості: латентний час, тривалість (час реагування), точність (адекватність подразника).

РЕАКЦИЯ — ответ организма на какой-либо раздражитель. РЕАКЦІЯ — відповідь організму на будь-який подразник.

РЕАЛЬНОСТЬ (лат. realis — действительный) — существующее в действительности. В диалектическом материализме различают о бъективную Р. — материю и субъективную Р. — сознание, психику. Психология, опираясь на принцип единства объективной и субъек-тивной диалектики, изучает в единстве объективные и субъективные Р. в поведении и деятельности.