Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Реагирование : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Реагирование


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

это трио составля ет шизоидную защиту, посредством которой час ти себя (и внутренних объектов) не призна ются своими и приписывают-ся объектам в окружении.

РОЗЩЕПЛЕННЯ (splitting) — процес (захисний механізм), засобом якого психічна структура втрачає свою цілісність, утворюючи взамін дві або більше підструктури. Описано як розщеплення Его, так і роз-щеплення об’єкта. Після розщеплення Его лише одне із утворених часткових Его відчувається як «самість», інше являє собою безсві-дому «відколену» частину Его. Після розщеплення об’єкта емоційне відношення до двох підструктур прямо протилежне: один об’єкт від-чувається як «хороший», інший — як «поганий». Розщеплення Его і об’єкта часто пов’язується з відторгненням і проекцією; це тріо скла-дає шизоїдний захист, засобом якого частини себе (і внутрішніх об’-єктів) не визнаються своїми і приписуються об’єктам в оточенні.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПСИХИЧЕСКАЯ (лат. rе — приставка, озна-чающая вновь, снова, habilitas — способность, пригодность) — вос-становление потерянных способностей личности как проявление ее пластичности.

Омоним (медицинский) — Р. как восстановление работоспособности, потерянной вследствие заболевания.

Омоним (юридический) — Р. как восстановление доброго имени и юридических прав в силу отмены ранее признанной виновности. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПСИХІЧНА — (лат. re — префікс, що означає зно-ву, habilitas — здібність, придатність) — поновлення втрачених здіб-ностей особистості як проявлення її пластичності. Омонім (медичний) — Р. як поновлення працездатності, втраченої внаслідок захворювання.

Омонім (юридичний) — Р. як поновлення доброго імені і юридичних прав у зв’язку з відміною раніше визначеної вини.

РЕАГИРОВАНИЕ — всеобщее свойство живой материи как прояв-ление ее активности отвечать на определенные воздействия в опре-деленных условиях определенными видами ее изменения. Р. пси-хическое отличается от Р. физиологического наличием в структуре субъективного компонента. Сознательное Р. свойственно только че-ловеку, и в его структуру входит акт сознания как осознание совер-шаемой деятельности или действия.