Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Психическая саморегуляция : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Психическая саморегуляция


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

психічного відображення стало виникнення найпростішого с уб’єкти-в ного у вигляді найпростіших переживань. П. найбільш високо р озвинена у людини як єдність тільки їй властивих свідомості, осо-бистості і діяльності.

Виявлення П. — психічне явище, обов’язковий компонент якого — суб’єктивне.

П. людини має триєдину структуру, яка визначається взаємодією структур свідомості, особистості і діяльності.

ПСИХИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ — проявление на уровне психики активности как общего свойства материи, являющегося результатом усложнения организации ее структуры. Иерархия П.а. такова:

•          у животных: безусловнорефлекторные потребности и эмоции от смутных, нечетко выраженных; условнорефлекторные эмоции; сенсомоторное поведение;

•          у человека на основе предыдущего: отношение как атрибут со-знания; чувства; воля; мышление с его высшим проявлением — творческим мышлением; деятельность с ее высшим проявлени-ем — творческой деятельностью.

Явления П.а. иногда называли «деятельностью». ПСИХІЧНА АКТИВНІСТЬ — виявлення на рівні психіки активності як загальної якості матерії, що є результатом ускладнення організа-ції її структури. Ієрархія П.а. така:

•          у тварин: безумовнорефлекторні потреби і емоції; умовнореф-лекторні емоції; сенсорно-моторна поведінка;

•          у людини на основі попереднього: відношення як атрибут свідо-мості; почуття; воля; мислення з його вищим проявом — твор-чим мисленням; діяльність з її вищим проявом — творчою ді-яльністю.

Явища П.а. іноді називали «діяльністю».

ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ (лат. regulare — приводить в порядок) — проявление активности психики, направленное благо-даря опережающему отражению на поддержание жизнеспособности и дееспособности животных и людей. У человека П.с. может стано-виться сознательной, в частности при индивидуальном планирова-нии деятельности.