Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ddd82ba7316a52ba8fcf589393c45a2f, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Имитационная модель : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Имитационная модель


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

его ожидания, т. е. когда галлюцинации младенца об исполнении же-ланий встречают подлинно материнское отношение. Согласно Вин-никотту, здоровое развитие зависит от подобных переживаний иллю-зии. Можно сказать, что и пациенты, кото рые используют в качестве защиты идеализацию, находятся в состоянии иллюзии. ІЛЮЗІЯ (лат. illusorius — обманливий) — викривлене психічне ві-дображення об’єктивної реальності. І. розрізняють за аналізаторами (зоровим, слуховим, нюховим, тактильними та ін.), формами відо-браження (емоції, сприйняття, мислення, пам’ять) і основною при-чиною їх виникнення (фізичні і фізіологічні, психічні). І. — «Суб’єктивне спотворення об’єктивного змісту (смислу)» сприй-няття. Відрізняється від галюцинації тим, що обумовлена непра-вильним тлумаченням дійсно пережитого, а від марення — тим, що питання про довіру не виникає. Іноді не відносяться до патологічних явищ, тому вони мають великий інтерес для психологів, особливо тих, що займаються сприйняттям, а не для психіатрів і психоаналітиків. Це слово було використано Віннікоттом в особливому значенні, щоб описати переживання немовлят в тих щасливих випадках, коли ма-тері вдається реалізувати її очікування, тобто коли галюцинації не-мовляти про виконання бажання зустрічають істинно материнське ставлення. Згідно з Віннікотом, здоровий розвиток залежить від по-дібних переживань ілюзії. Можна сказати, що і пацієнти, які вико-ристовують в якості захисту ідеалізацію, знаходяться в стані ілюзії.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ — математическая компьютерная мо-дель, в которую введены определен ные динами ческие элементы. ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ — математична комп’ютерна модель, в яку введені певні динамічні елемен ти.

ИМПОТЕНЦИЯ (impotence) — в применении к симптомам всегда по-дразумевает половое бесси лие мужчин. Половая импотенция может быть обус ловлена или органическими, или психологически ми факто-рами. Психоанализ занимается только последними. Психогенную им-потенцию можно рас сматривать как невротический симптом, лишь если она отличается стойкостью, скрывает сознательные намерения пациента и имеет место даже при самых благоприятных условиях. В противном случае имеет место или неопытность, или н еискренность.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ddd82ba7316a52ba8fcf589393c45a2f, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0