Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зоофилия : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Зоофилия


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

ЗООФИЛИЯ (zoophilia — скотоложество) одно из проявлений поло-вого извращения (перверзии). Половое влечение к животным. ЗООФІЛІЯ (zoophilia — скотоложество) один з проявів статевого ви-кривлення (перверзії). Статевий потяг до тварин.

ЗРЕЛЫЙ И НЕЗРЕЛЫЙ (mature and immature) — хотя эти слова несут в себе оттенок похвалы и хулы, в биологии они имеют точное значение. Зре лым индивидом (организмом) является тот, в котором развитие завершено; незрелым — тот, в ком оно не завершено: ре-бенок — незрелый, взрослый же — зре лый. Когда речь идет о пси-хологических процессах и поведении, употребление этих терминов, по-видимо му, всегда подразумевает сравнение с нормами, истоки ко-торых неясны. Называя кого-либо незрелым, мы подразумеваем, что нам известно, какого рода по ведение подобает его возрасту, и что его поведение, по сути, подходит человеку более молодого возраста. ЗРІЛИЙ І НЕЗРІЛИЙ (mature and immature) — хоча ці слова несуть в собі відтінок хвастощів і ганьби, в біології вони мають точне значен-ня. Зрілим індивідом (організмом) є той, в якому розвиток заверше-ний; незрілий — той, в якого він не завершений: дитина — незрілий, а дорослий — зрілий. Коли йдеться про психологічні процеси і по-ведінку, вживання даних термінів порівнюється з нормами, витоки яких не вияснені. Називаючи будь-кого незрілим, ми розуміємо, що нам відомо, якого роду поведінка подібна його віку, і що його пове-дінка підходить людям більш молодшого віку.

ЗУБРЕЖКА — вид запоминания текста путем только многократного повторения его.

ЗУБРІННЯ — вид запам’ятовування тексту шляхом тільки механіч-ного багаторазового його повторення.