Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зоопсихология : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Зоопсихология


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

З. — одиниця вимірювання незалежної змінної, кінцевий результат обробки одержаних даних. Кожному із умов, або рівнів, незалежній змінній відповідає певне З. Сукупність З. представлена на таблицях або графічно.

ЗНАЧИМОСТЬ — значение, которое психически отраженный об-ъект имеет именно для данного субъекта или группы. Может быть биологически или социально обусловленной, смутно осознанной или доходящей до витального (возможно приводящего к смертельному исходу) уровня выраженности.

3. объекта — неосознаваемая оценка субъектом его значения. Синоним — смысл.

ЗНАЧУЩІСТЬ — значення, яке психічно відображений об’єкт має саме для даного суб’єкта або групи. Може бути біологічно або соці-ально обумовленою, невиразно осмисленою або тою, що доходить до кінцевого рівня вираженості. З. об’єкта — неусвідомлена оцінка су-б’єктом його значення. Синонім — зміст.

ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ — статистическая досто верность полу ченных различий между средними значениями зависимой пере-менной (при воздействии разных условий независимой переменной), отвечаю щих экспериментальной гипо тезе.

ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ — статистична достовірність отри-маних відмінностей між середніми значен нями залежної змінної (при впливі різних умов незалежної змінної), що відповідають експери-ментальній гі потезі.

ЗООПСИХОЛОГИЯ — см. сравнительная психология как бoлее удачный термин, т. е. поведение первичноротых животных (на вер-шинах которых находятся, напр., пчелы и осьминоги), поскольку они не имеют психики, изучается не 3., а этологией. ЗООПСИХОЛОГІЯ — див. порівняльна психологія як більш вдалий термін, тобто поведінка первинноротих тварин (на вершинах яких знаходяться, напр., бджоли і восьминоги), оскільки вони не мають психіки, вивчається не З., а етологією.