Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Дееспособность : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Дееспособность


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ — способность человека не только выполнять определенные действия и деятельность, но и отвечать за это. Поня-тие, отличное от трудоспособности и работоспособности. ДІЄЗДАТНІСТЬ — здатність людини не тільки виконувати певні дії і діяльність, але і відповідати за це. Поняття, відмінне від працездат-ності.

ДЕЖА ВЮ (deja vu — уже виденное) — субъек тивное ощущение, что новый опыт настоящего уже переживался прежде. ДЕЖА ВЮ (deja vu — уже бачене) — суб’єктивне відчуття, що новий досвід того, що вже проживався раніше.

ДЕЙСТВИЕ — элемент деятельности, цель которого не разлагается на более простые. Д. имеет подобную деятельности психологическую структуру: цель — мотив — способ — результат. В зависимости от доминирующих в способах психических актов различают Д.: сенсор-ные, моторные, волевые, мыслительные, мнестические. Последние два объединяют термином «умственные Д.».

Д. в процессе упражнения становится автоматизированным навыком, подконтрольным сознанию, но может стать и неподконтрольным ему автоматизмом (вредным навыком) или импульсивным Д. ДІЯ (діяння) — відносно завершений елемент діяльності, спрямова-ний на досягнення певної проміжної цілі. Д. має подібну діяльності психологічну структуру: мета — мотив — спосіб — результат. В за-лежності від використання домінуючих психічних активів розрізня-ють Д.: сенсорну, моторну, вольову, розумову, мнестичну. Останні дві об’єднуються терміном «розумові Д».

Д. в процесі вправ стає автоматизованою навичкою, підконтроль-ною свідомості, але може стати і непідконтрольним їй автоматизмом (шкідливою навичкою) або імпульсивною дією.

ДЕЛИНКВЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ (лат. delinquens — совершающий проступок) — ситуация возможного или действительного престу-пления.

ДЕЛІНКВЕНТНА СИТУАЦІЯ (лат. delinguens — той, хто зробив вчи-нок) — ситуація можливого або дійсного злочину.