Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Гуманизация техники : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Гуманизация техники


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

Различают следующие иерархические виды Г.с.: физиологическая, психо-физиологическая (в частности, сенсомоторная), психологичес-кая (в частности, по интересам), идеологическая. ГРУПОВЕ СУМІСНИЦТВО — соціальнопсихологічне явище, яке означає різні аспекти і рівні сумісництва індивідів в групі, пояснює чому не будь-які особи, що об’єдналися в певну групу, дають одна-кову ефективність групової діяльності. Розрізняють такі ієрархічні види Г.с.: фізіологічна, психо-фізіологічна (зокрема, сенсомоторна), психологічна (зокрема, за інтересами), ідеологічна.

ГРУППОВОЕ МНЕНИЕ — групповое оценочное суждение по вопро-сам, имеющим значение для общества и для данной группы, обычно взаимодействующее с нравственными нормами данной группы. Раз-личают Г.м. малых (контактных) и больших групп. ГРУПОВА ДУМКА — групове оціночне судження з питань, що м ають значення для суспільства і для даної групи, звичайно взаємодіюче з моральними нормами даної групи. Розрізняють Г.д. малих (контак-тних) і великих груп.

ГРУППОВОЕ СОЗНАНИЕ — промежуточная форма сознания между индивидуальным и общественным. Все процессы общения людей и межличностные отношения в группах, в частности массовидные яв-ления, представляют собой проявления Г.с.

ГРУПОВА СВІДОМІСТЬ — форма свідомості, яка межує між індиві-дуальною і суспільною свідомістю. Всі процеси спілкування людей і міжособистісні відносини в групах є проявом Г.с.

ГУМАНИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ (лат. humanus — человечный) — цель инженерной психологии, заключающаяся в достижении соответствия техники требованиям, особенностям человека и его деятельности. ГУМАНІЗАЦІЯ ТЕХНІКИ (лат. humanus — людський) — мета і нженерної психології, що полягає в досягненні відповідності техні-ки вимогам, особливостям людини і її діяльності.