Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету

Бродовська Валентина Йосипівна

Грушевський Валерій Олександрович

Патрик Інеса Петрівна

ТЛУМАЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ

СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

ТОЛКОВЫЙ

РУССКО-УКРАИНСКИЙ

СЛОВАРЬ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

 

Київ-2007

ТЕРМИНОЛОГИИ

УДК 159.9(038)+811.161.2(038) ББК 88я2+81.411.1-43 Б 88

Рецензенти:

І. М. Стариков, доктор педагогічних наук,

професор Миколаївського державного педагогічного університету

ім. В. О. Сухомлинського

Й. А. Шамес, кандидат психологічних наук,

доцент кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського навчального

центру Одеської національної юридичної академії

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Лист Міністерства освіти і науки України

№ 1.4/18-Г-914 від 16.10.06.

Рекомендовано вченою радою Південнослов’янського інституту

Київського славістичного університету. Прототол № 2/06 від 21.09.2006р.

Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П. Б 88 Тлумачний російсько-український словник психологіч-них термінів: Словник. — К.: ВД «Професіонал», 2007. — 512 с.

ISBN 966-370-051-3

Запропонований тлумачний російсько-український словник нараховує близько 1400 психологічних термінів. Словник подає тлумачення російсь-кою та українською мовами. Розрахований словник на використання в самостійній та індивідуальній роботі студентів, яка є важливою в кредит-но-модульній системі навчання, що передбачена Болонським процесом. Даний словник допоможе викладачам та студентам, а також всім педаго-гічним працівникам освіти і тим, хто цікавиться наукою психологією.

УДК 159.9(038)+811.161.2(038) ББК 88я2+81.411.1-43

© Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П., 2007

ISBN 966-370-051-3 © ВД «Професіонал», 2