Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Чувство : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Чувство


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

ПОЧУТТЯ ЕСТЕТИЧНІ — форма естетичного відображення: через співвідношення краси і огидності, трагічного і комічного, гумору, сарказму, сміху крізь сльози, звеличеного та ін.

ЧУВСТВО — особая форма психического отражения, свойственная только человеку, при которой отражаемым являются объектив-ные отношения феноменов к нуждам личности. В психологическую структуру Ч. входят эмоции и понятия. Так, чтобы у человека воз-никло Ч. любви к Родине, ему должно быть близко понятие Родины, без этого ностальгия — только эмоция. Понятийный компонент Ч. превращает эмоции в них в отношения.

Если эмоции в структуре личности более связаны с темпераментом, то Ч. — с характером. Различают ряд видов чувств: интеллектуаль-ные, моральные, практические, эстетические.

Синонимы — эмоции человеческие, эмоции социальные, эмоции выс-шие.

ПОЧУТТЯ — форма відображення психікою навколишнього світу, ставлення до нього особистості, яке проявляється в соціально зумов-лених переживаннях, що активізують діяльність. П. — особливий вид емоційного переживання, який носить чітко ви-ражений предметний характер і відрізняється порівняною стійкістю. П. — особлива форма психічного відображення, властива тільки лю-дині, при якій відображається об’єктивне ставлення феноменів до потреб особистості. До психологічної структури П. належать емоції і поняття. Тому, для того, щоб у людини виникло П. любові до Бать-ківщини, їй повинно бути близьке саме поняття Батьківщини, без якого ностальгія — тільки емоція. Понятійний компонент П. пере-творює емоції в них у відносини.

Якщо емоції в структурі особистості більше пов’язані з темперамен-том, то П. — з характером.

Розрізняють кілька видів почуттів: інтелектуальні, моральні, прак-тичні, естетичні. Синоніми — емоції людські, емоції соціальні, емоції вищі.