Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Ценностная ориентация личности : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Ценностная ориентация личности


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

Ц

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ — свойство психического явления. У челове-ка — синоним преднамеренного и произвольного (но как понятие срав-нительной психологии отлично от них), а также целесообразного. ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ — властивість психічного явища. У людини — синонім передбаченого і довільного (але як поняття порівняльної психології відрізняється від них), а також доцільного.

ЦЕЛЬ — термин, имеющий два значения:

•          объективная Ц. — явление, которого надо достичь (напр., ми-шень) или выполнить (напр., «спущенный план»);

•          Ц. как психическое явление — субъективный образ желаемого результата действия или деятельности. Эти субъективные Ц. бывают как индивидуальными, так и групповыми.

МЕТА (ціль) — термін, який має подвійне значення:

•          об’єктивна М. — явище, якого треба досягти або виконати;

•          М. як психічне явище — суб’єктивний спосіб одержання бажа-ного результату дії або діяльності. Ці суб’єктивні цілі бувають особистими і груповими.

ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ — содержание соци-ального уровня направленности личности, взаимодействующей со значимыми для нее оценками окружающей действительности. Ц.о.л. — важнейший фактор общения, объединяющий в своей структуре мыслительный и эмоциональный компоненты, а также важнейший компонент нравственных и правоправных способностей личности.

ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ — зміст соціального рів-ня спрямованості особистості, що взаємодіє з вагомими для неї оцін-ками навколишньої дійсності.

Ц.о.о. — важливий фактор спілкування, що об’єднує в своїй струк-турі мислення та емоції, а також важливий компонент моральних і правових здібностей особистості.

Ценностно-ориентационное единство (ЦОЕ)

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЕ ЕДИНСТВО (ЦОЕ) — термин и его аббревиатура введены в психологию А. В. Петровским как мас-совидное явление, производное от ценностной ориентации личности данного коллектива и являющееся основным критерием наличия коллектива и уровней его сплоченности и активности — страт. Отсюда — метод стратометрии для оценки ЦОЕ.

ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНА ЄДНІСТЬ (ЦОЄ) — термін і його абре-віатура введені в психологію А. В. Петровським як явище загалу, що походить від ціннісної орієнтації особистості даного колективу, що є основним критерієм наявності колективу і рівнів його згуртованості та активності — страт. Звідси — метод стратометрії для оцінки ЦОЄ.