Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Транс : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Транс


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

2.         В психіатрії і психоаналізі — будь-яке несподіване переживан-ня, з яким суб’єкт не може справитися. Негайною реакцією на психологічну травму є шок.

3.         В психоаналізі — будь-яке переживання, що долається за допо-могою захисту. Травматичні теорії виникнення неврозів мають на увазі третій, а не другий вид травми.

4.         В більш вільному, не суворому, але широко використованому значенні — будь-яке болісне або, що приносить страждання і пе-реживання, незалежно від того, чи є наслідки.

Інфантильна травма — травма в дитинстві, з різним розвитком не-врозу.

Для того, щоб назвати подію травматичною, необхідна впевненість, що вона відбулася без будь-якого свідомого або несвідомого бажан-ня суб’єкта. Отже, дані про те, що неврози є результатом травми, п овинні підтвердити положення Фрейда про принцип психічного де-термінізму.

ТРАДИЦИЯ — массовидное явление общественной психологии, представляющее собой способ хранения и передачи социального опы-та, воспроизводства устойчивых общественных отношений, поддер-живаемое силой общественного мнения, массовых привычек и убеж-дений, обычаев.

ТРАДИЦІЯ — загальне явище суспільної психології, що являє собою спосіб збереження і передачі соціального досвіду і підтримується си-лою громадської думки, звичками загалу і переконаннями звичок.

ТРАНС (trance) — явление диссоциации, имеющее место у пациен-тов в гипнотическом состоянии и у медиумов, когда они настроены на контакт с миром духов. Трансоподобные состояния случаются при истерии, хотя обычно их называют припадками, приступами или просоночными состояниями; а также в детстве, в виде снохождения. Особенностью, общей для всех этих состояний, является то, что не-которая часть Эго (или самости) бездействует, так что субъект или п окоряется воле другого, или действует под влиянием желаний и фантазий, которые в обычном состоянии заторможены. ТРАНС (trance) — явище дисоціації, що має місце у пацієнтів в гіп-нотичному стані і у медіумів, коли вони налаштовані на контакт з в іртуальним світом. Трансоподібні стани трапляються при і стерії,