Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Бдительность оператора : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Бдительность оператора


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

Б

БАЗИСНОЕ ДОВЕРИЕ И НЕДОВЕРИЕ (basis trust and distrust) — термины использовались Эриксоном, Винникоттом и Балинтом для описания глубинных следствий хорошего и плохого материн ского ухода. Базисное доверие, которое представляет собой первую из восьми стадий жизни человека Эриксона, соответствует оральной фазе классической теории и первичной онтологической безопаснос-ти экзистенци алистов (см. экзистенциализм). Базисное не доверие соответствует в некоторых случаях понятию параноидной тревоги. БАЗИСНА ДОВІРА І НЕДОВІРА (basis trust and distrust) — терміни використовувались Еріксоном, Віннікоттом і Балінтом для опису на-слідків гарного і поганого материнського догляду. Базисна д овіра, яка є однією із восьми стадій життя людини згідно з теорією Еріксо-на, відповідає оральній фазі класичної теорії психоаналізу і первин-ній онтологічній безпеці екзистенціалістів (див. екзистенціалізм). Базисна недовіра відповідає в деяких випадках поняттю параноїчної тривоги.

БАРЬЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — мотив, препятствующий выпол-нению определенной деятельности или действий, в частности обще-нию с определенным человеком или группой людей. Б.п. — наиболее частая причина внутренних конф ликтов, особенно как проявление застенчивости. Субъективно Б.п. может переживаться как трудность и различно взаимодейст вовать с самооценкой.

БАР’ЄР ПСИХОЛОГІЧНИЙ — мотив, що заважає виконанню пев-ної діяльності або діянь, зокрема спілкуванню з певною людиною або групою людей. Б.п. — найчастіша причина внутрішніх конфліктів, особливо як прояв сором’язливості. Суб’єктивно Б.п. може пережи-ватися як труднощі і по-різному взаємодіяти з самооцінкою.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТОРА — психическое состояние готовнос-ти реагировать на ожидаемые стимулы как соответствующая органи-зация внимания. Основное требование к оператору.