Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Табу : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Табу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

Т

ТАБЛИЦА ВЗАИМНОЙ СОПРЯЖЕННОСТИ ПРИЗНАКОВ — обоб-щенное изображение зависи мости (зависимостей) между двумя и бо-лее переменными в виде таблицы.

ТАБЛИЦЯ ВЗАЄМНОГО СПОЛУЧЕННЯ ОЗНАК — узагальнене зо-браження залеж ності (залежностей) між двома і більше змінними, що має вигляд таблиці.

ТАБУ (taboo) —

1.         Антропологический термин, который обозначает выведение в особое положение объекта или человека либо абсолютное запре-щение некоторого рода действий на том основании, что в проти-вном случае произошло бы нарушение всей системы ценностей данной культуры (мировоззрение); т. е. объект является табу, если к нему нельзя прикасаться, действие является табу, если о нем, по понятиям данной культуры, «нельзя даже думать»;

2.         Отсюда, в расширенном понимании, любое действие, может рассматриваться как «табу». В психоаналитической литературе наиболее часто упоминаются табу инцеста и табу убийства то-темного животного (кроме церемониальных случаев).

ТАБУ (taboo) —

1.         Антропологічний термін, який означає виведення в особливий стан об’єкта чи людини або абсолютна заборона деякого роду дій на тій підставі, що в іншому випадку відбулося б порушення всі-єї системи цінностей даної культури (світогляду), тобто об’єкт є табу, якщо до нього не можна торкатися, дія є табу, якщо про неї, за звичаями даної культури «не можна думати»;

2.         Звідси, в розширеному понятті, будь-яка дія, що заборонена ав-торитетом або соціальними нормами, може розглядатися як табу. В психоаналітичній літературі найбільш часто вживають-ся табу інцесту і табу вбивства тотемної тварини (крім церемоні-альних випадків).