Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для самоконтролю до теми 1 : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю до теми 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Що розуміється під терміном «підприємництво»?

2.         Які найзагальніші ознаки має підприємництво як спосіб госпо-дарювання?

3.         Хто розуміється під суб'єктом підприємництва та в чому поля-гає його відмінність від господарюючого суб'єкта?

4.         Що можна відносити до об'єктів підприємництва?

5.         Що таке ризик в підприємницькій діяльності?

6.         Дайте визначення терміну «фактори ризику».

7.         Як інтерпретується підприємницька діяльність в завданнях оцінки ризику?

8.         У чому полягає та виявляється сутність підприємницького ри-зику?

9.         Назвіть основні властивості ризику, дайте їх змістовну характе-ристику.

10.       Які види ризиків є найбільш поширеними в господарській прак-тиці України?

11.       Що означає диверсифікація ризику?

12.       Що розуміється під невизначеністю в господарській діяльності та який її зв'язок з показниками ризику?

13.       Що означає непередбачуваність в діяльності підприємця і як вона відображається на ризиках?

14.       Чим відрізняється вимірювання ризику від його оцінки?

15.       У який спосіб можна формально ототожнити дії господарських суб'єктів по досягненню прибутку від об'єкту підприємництва?

16.       Що розглядається предметом вивчення дисципліни «Теорія і практика підприємницького ризику»?