Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

СРСР – Союз радянських соціалістичних республік

ГС – господарський суб'єкт

Р.п. – результат одержаний

min – мінімальний

max – максимальний

опт – оптимальний

ін. – інший, інші

Кондрашихін Андрій Борисович - доктор економічних наук, професор Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського

Пепа Тарас Вадимович – доктор економічних наук, головний науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил Укра-їни НАН України

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА            3

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ВЛАСТИВОСТІ

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ  5

1.1.      Поняття підприємницького ризику і його сутність           5

1.2.      Властивості і види підприємницьких ризиків       12

1.3.      Взаємозв'язок ризику з іншими економічними категоріями         16

Питання для самоконтролю до теми 1       20

Словник до теми 1    20

Ситуаційні задачі до теми 1             23

ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ . 25

2.1.      Підходи до визначення ризику        25

2.2.      Зародження ризику та його розвиток у наступний час    28

2.3.      Загальна і конкретна класифікації підприємницьких ризиків . . . 33

Питання для самоконтролю до теми 2       39

Словник до теми 2    39

Ситуаційні задачі до теми 2             40

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ  42

3.1.      Методологія дослідження господарських відносин в період економічних трансформацій      42

3.2.      Поширені види підприємницьких ризиків і їх оцінка        50

Питання для самоконтролю до теми 3       61

Словник до теми 3    62

Ситуаційні задачі до теми 3             64

ТЕМА 4. СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ І

ОЦІНКИ РИЗИКУ     67

1.1.      Математичні методи опису ризику             67

2.1.      Кількісні та якісні методи оцінки ризику     75

Питання для самоконтролю до теми 4       83

Словник до теми 4    83

Ситуаційна задача до теми 4           85

Зміст

ТЕМА 5. ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ         87

5.1.      Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику       88

5.2.      Предмет, поняття і види теорії ігор             93

5.3.      Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності       98

Питання для самоконтролю до теми 5       104

Словник до теми 5    104

ТЕМА 6. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ              107

6.1.      Основи обліку інвестиційних ризиків         109

6.2.      Управління ризиками на фондовому ринку           115

Питання самоконтролю до теми 6              119

Словник до теми 6    120

ДОДАТКИ НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ         123

Додаток 1. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України . . .123 Додаток 2. Положення про критерії та фінансові нормативи

діяльності кредитних установ          178

Додаток 3. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків . . 184

Словник до навчального посібника            194

Список літератури     216

Перелік скорочень     219

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Андрій Борисович КОНДРАШИХІН Тарас Вадимович ПЕПА

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО

РИЗИКУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Оригінал-макет підготовлено ТОВ “Центр учбової літератури”

Підписано до друку 17.07.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 12,6.

Наклад 600 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006