Питання для самоконтролю до теми 5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Що розуміють під технологічним ланцюгом прийняття підпри-ємницького рішення?

2.         У чому полягає необхідність прийняття рішень в умовах неви-значеності?

3.         Як проводиться економічна оцінка рішення в умовах невизна-ченості?

4.         Роз'ясніть суть постановки задачі оптимізації рішення.

5.         Що означає словосполучення «теорія ігор»?

6.         Назвіть основні поняття теорії ігор, дайте їх тлумачення.

7.         Як розуміються чисті стратегії?

8.         Дайте пояснення змішаним стратегіям.

9.         Що означає критерій Вальда?

10.       Охарактеризуйте статистичні ігри.

11.       Дайте тлумачення критерію крайнього оптимізму.

12.       Що розуміється під критерієм Севіджа?

13.       Охарактеризуйте критерій Гурвіца.

14.       Охарактеризуйте функцію корисності Неймана-Моргенштерна.