Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 5. ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕМА 5. ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

5.1.      Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику

5.2.      Предмет, поняття і види теорії ігор

5.3.      Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності

Сьогодні існує безліч теоретичних підходів до опису та вимірю-вання ризику як економічної категорії. В основі кожного з них вста-новлені ідеї вчених різних країн, які жили в різні епохи. Вони по-своєму виражали суспільне відношення до ризиків господарської діяльності. Сутність будь-якої ідеї складає індивідуальне сприйнят-тя того, як розподілити між основними учасниками підприємниць-кої угоди (або цілком господарської діяльності) одержуваних від неї результатів у формі прибутку /П/ та об'єктивно присутніх ризиків (R).

Оскільки прибутковість і ризик підприємницької діяльності взаємозв'язані між собою та знаходяться в певних функціональних залежностях F , F„. ,F , можна в загальному вигляді записати, що:

Пі Ri х

G

П = / п.; >

(5.1)

R = 7 R.; П = F (R), J

х

де П = F (F[;R) и R. = F (П'Д) - функціональні залежності прибутковості і ризику угоди, що визначаються теоретичним шля-хом на основі одного з вибраних методів дослідження ризику. Крім того, суттєвими елементами будь-якої теорії підприємницького ри-зику виступають:

1)         формулювання поняття «підприємницький ризик» як економіч-ної, соціально-економічної, правової та комплексної категорії;

2)         основи якісного аналізу ризику, його сутності;

3)         класифікатори, що використовуються для ідентифікації ризику;

Теорія та практика підприємницького ризику

4)         система показників, по якій оцінюють і вимірюють ризики;

5)         методики трансферту (перекладу) властивостей ризику в еконо-мічні одиниці - вартість, ефективність тощо;

6)         використовувані математичні моделі та методи;

7)         способи управління або запобігання ризику. Імена видатних теоретиків підприємницьких ризиків увійшли до

історії світової і вітчизняної економічної науки. Це такі вчені – еко-номісти: Міль і Сеньйор (класики), Альфред Маршалл (неокласик), Джон Мейнард Кейнс (теорії фінансових ризиків), Френк Найт (імо-вірнісні підходи), Г.Маркевич і У.Шарп (сучасні західники). Ризики підприємницької діяльності господарського комплексу України сьо-годні піддаються уважному вивченню і математичному моделюванню. Відомі сьогодні основні теоретичні підходи до опису та визна-чення підприємницького ризику можна згрупувати таким чином:

1)         теорії ігор;

2)         аналіз фінансової діяльності господарюючого суб'єкта;

3)         оцінка вартості господарюючого суб'єкта;

4)         врахування ризиків в інвестиційній діяльності.