Питання для самоконтролю до теми 4


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Що відноситься до математичних методів опису ризику?

2.         Визначте поняття «дохід» в сучасному підприємництві.

3.         Що відноситься до витрат з погляду аналізу ризиків?

4.         Як визначити зони ризику?

5.         Що таке крива розподілу випадкових величин?

6.         Як проводиться графічна інтерпретація ризику в математичній моделі?

7.         Охарактеризуйте криву розподілу імовірності отримання прибутку.

8.         Як будується крива ризику?

9.         Що таке карта переваги?

10.       Охарактеризуйте статистичний метод оцінки ризику.

11.       Чим займається наука ризикології?

12.       Назвіть методи суб'єктивної оцінки ризику.

13.       У чому полягає експертний метод оцінки ризику?

14.       Як будується дерево рішень стратегії ризику?

15.       Як побудувати мережений графік аналізу ризикової ситуації?