Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 4. СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНКИ РИЗИКУ : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕМА 4. СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНКИ РИЗИКУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

4.1.      Математичні методи опису ризику

4.2.      Кількісні та якісні методи оцінки ризику

Вивченням властивостей та природи ризиків займається спеці-альний розділ сучасної науки – ризикологія. Як і інші галузі знань, ризикологія має свій дослідницький апарат – методологію. Методи і прийоми ризикології, які стосуються сфери підприємницької ді-яльності та підприємницьких відносин, розроблено на основі госпо-дарської практики. В межах математичної моделі вони здатні від-дзеркалювати сутність підприємницьких ризиків.

Виходячи з прийнятого розподілу оцінок ризику на вимірюван-ня або експертизу, всі методи дослідження ризиків можна розподі-лити по трьох великих групах:

1)         Математичні методи, тобто засновані на моделюванні й стро-

гих доказах очікуваного результату (графоаналітичні, статис-

тичні методи, безпосереднє вимірювання ризику у фінансово-

економічних одиницях);

2)         евристичні методи - такі, що беруть за основу думку людини,

його відчуття і сприйняття ризику в кількісному виразі (інтуї-

тивні, експертних оцінок);

3)         графічні методи.

Сучасний підприємець повинен володіти методами всіх груп і

застосовувати їх в залежності від господарських обставин, що скла-даються на об'єкті.