Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Ситуаційні задачі до теми 3 : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Ситуаційні задачі до теми 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Задача 3.1. Треба провести аналіз країнового ризику за допо-могою індексного методу. За основу аналізу пропонується узяти ін-декс БЕРІ, що оприлюднюється однойменною німецькою фірмою. Метод аналізу – експертна оцінка в межах шкали балів від 0 (не-прийнятно) до 4 (максимум). Думка збирається від експертів з різ-них країн щодо будь-якого з регіонів, де спостерігається прискорене економічне зростання, наприклад, країни Східної Європи і СНД. Для класичного індексу БЕРІ – це близько ста експертів. Кожна експертна оцінка має свій ваговий коефіцієнт, а величина ризику оцінюється по сумі відповідей всіх експертів, що взяли участь в ан-кетуванні. Чим вище сума балів, тим надійніше вважається регіон з погляду інвестування та налагодження міжурядового партнерства.

Рішення. Для спрощеної експертної оцінки пропонуються по-казники економічного зростання регіону, представлені в табл. 3.1.

Тема 3. Методологія аналізу підприємницьких ризиків

Кількість експертів регіонального аналізу – 10, а умовні оцінки кож-ного з них за 5-бальною шкалою наведено в таблиці.

Таблиця 3.1.

Дані для експертної оцінки країновго (регіонального) ризику

 

1 2

3

4 5

6

7 8

9          Найменування показника    1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

 

            ефективність економіки       2322420213

 

            рівень політичного ризику  4344233424

 

            рівень зовнішньої заборгованості, її якість 1112121122

 

            доступність банківських кредитів   0100213020

 

            доступність короткострокових фінансів     1210202112

 

            доступність довгострокового позичкового капіталу        3244342243

 

            імовірність форс-мажорних обставин        2          1          3          3          2          2          1          1          3            2

 

            рівень кредитної спроможності країни      2          2          2          3          2          2          1          2          2            2

 

            сума невиконаних зобов’язань по зовнішньому боргу    4          4          4          4          4          4          4            4          4          4

 

            Разом сума балів       19        19        21        22        22        20        17        17        21        22

Сума балів, одержаних від учасників опитування, відображає інтегральну думку щодо стійкості і надійності регіону як партнера в здійсненні підприємництва і передачі інвестицій. Шкала оцінок, що відповідає рівням ризику, представлена в табл.3.2.

Таблиця 3.2.

Рівень країнового (регіонального) ризику і шкала оцінок

 

1 2 3 4 5          Рівень ризику            Шкала оцінок, бали

 

            Безризикова зона      340-360

 

            Мінімальний ризик   250-339

 

            Прийнятний ризик   160-249

 

            Критичний    100-159

 

            Катастрофічний        Менше 100

Теорія та практика підприємницького ризику

Загальна сума балів експертної оцінки склала величину:

19 + 19 + 21 + 22 + 22 + 20 + 17 + 17 + 21 + 22 = 200,

тобто згідно умовам проведення оцінки країнового ризику, він ви-явився в межах прийнятної величини (шкала оцінки 160÷249 балів).

Задача 3.2 * (для самостійного вирішення). Використовуючи методику експертної оцінки ризику за індексом БЕРІ, спробуйте са-мостійно оцінити надійність економіки Вашого регіону (міста, сіла). Для аналізу можна вибрати 4÷6 показників економічного розвитку, які є доступними за статистичними або періодичними джерелами ін-формації. Шкала балів для оцінки вибирається по аналогії з табл.3.2 та повинна мати 5 рівнів оцінки регіонального ризику.