Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО

РИЗИКУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2УДК 330.131.7(075.8) ББК 65.050я73 К 64

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(1.4/18–Г–2192 від 24.10.2008)

Рецензенти:

Бистряков І. К. – доктор економічних наук, професор, завідуючий відділом землекористування і просторового розвитку Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України;

Качала Т. Н. – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України;

Чернюк Л. Г. – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства тран-спорту та зв’язку України.

Посібник підготовлено за підтримки ТОВ „Бюро інтелектуальної власності”, м. Севастополь.

Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В.

К 64 Теорія та практика підприємницького ризику: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 224 с.

ISBN 978-966-364-962-7

Розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження, обліку та оцінки ри-зиків підприємницької діяльності в господарському комплексі України. Визначено джерела ризиків і причини виникнення, методи зниження їх негативного впливу на господарські результати суб’єктів та економіку в цілому.

Матеріал ґрунтується на сучасних прийомах економічного дослідження - системно-структурному аналізі, регіонально-комплексному підході. Виділені нові види ризиків, які властиві етапу економічних трансформацій національного господарства.

Навчальний посібник адресований студентам спеціальностей «Банківська спра-ва», «Фінанси», «Облік і аудит», аспірантам і здобувачам наукового ступеня, викла-дачам вищих учбових закладів, фахівцям-практикам сучасних господарських комп-лексів, працівникам державних органів.

УДК 330.131.7(075.8) ББК 65.050я73

ISBN 978-966-364-962-7     © Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.