Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c9cf093d5b6c8d33e8dcf97052962458, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.1. Методологія дослідження господарських відносин в період економічних трансформацій : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.1. Методологія дослідження господарських відносин в період економічних трансформацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Під методологією дослідження розуміється сукупність елементів дослідження (методів, прийомів) в певній області людських знань. Економічні трансформації господарського комплексу України зму-сили по-новому підійти до вивчення економічних явищ як з погляду безпеки для користувачів (фахівців, керівників підприємств), так і з позиції суспільної доцільності підприємницьких дій, оцінки їх соціально-економічних наслідків.

Формування ринкового простору для підприємницької діяль-ності відбувалося за ініціативою зверху шляхом видання певних нормативних актів, впровадженням заходів державної економічної політики. Нові правові норми забезпечили розвиток нових вироб-Тема 3. Методологія аналізу підприємницьких ризиків

ничих відносин, привели до радикального оновлення чинників ви-робництва, умов господарської діяльності і в цілому господарського механізму.

Дослідження господарських відносин ґрунтується на врахуван-ні багатьох чинників, зокрема, серед них виділяються:

1)         короткий період існування ринкового способу господарювання;

2)         переважна дія стихійних механізмів розвитку в попередні роки;

3)         складність і високий динамізм економічних трансформацій гос-подарського комплексу країни;

4)         суттєвий вплив політичних, національних, соціальних протиріч.

Слід розуміти, що підприємницька діяльність – об'єктивно іс-

нуюча система соціально-економічних, організаційно-правових та

інших відносин навколо об'єкту підприємництва. При цьому форми

організації підприємництва розглядаються лише як засіб для стало-

го функціонування елементів господарського механізму, реалізації

його призначення в системі суспільного виробництва, відтворю-

вальних циклах. Особливостями механізмів підприємницької ді-

яльності в сучасних економічних перетвореннях виступають їх ма-

совий характер, вплив практично на всі галузі виробництва товарів

і послуг, включаючи державний сектор економіки, опосередковану

взаємодію з господарськими комплексами і економічними система-

ми інших країн.

Перехід економіки від соціалістичної форми на рейки ринкового господарювання без ретельної теоретичної підготовки системи про-дуктивних сил зумовили появу специфічних підходів до адаптації виробничих систем, яки виявлялися у практичній площині. За ра-хунок адаптаційних технологій відбувалося також зниження рівнів підприємницького ризику.

Комплексний характер господарських відносин навколо об’єкту підприємницької діяльності вимагає ретельного вивчення кожної їх групи, що знаходяться у взаємозв’язку між собою та впливають на розвиток ризикової ситуації (рис.2.1). Реалізація вектору інтересу може відбуватися через різні групи відносин, але ризик виникає на-вколо об’єкта в цілому та зачіпає усю систему господарських відно-син. Тому стає необхідним залучати до методології дослідження не лише етапи вивчення особливостей підприємництва, але й прогноз розвитку об’єкта підприємницької діяльності поступово у часі, що складається у певну систему дослідницьких кроків – рис. 3.1.

Теорія та практика підприємницького ризику

Вивчення —> Норма