Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Ситуаційні задачі до теми 2 : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Ситуаційні задачі до теми 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Задача 2.1. Суб'єкт підприємництва, який придбав технологіч-ну лінію для виробництва ковбасних виробів, ухвалив рішення про перепрофілювання виробництва під новий вид виробу з тими ж ха-рактеристиками продуктивності та рентабельності, що очікувалися від ковбасного виробництва (див. задачу 1.1). Передбачуваний об-сяг додаткових інвестицій – 25 тисяч гривень. Очікуваний період сталого функціонування оновленого об'єкту – 3 місяці. Визначити ситуацію ризику та її економічні показники.

Рішення. Очікуваний прибуток від об'єкту підприємництва складає величину

Поч = 200 х 10 % х 3 міс. = 60 тис. грн.

Величина витрат, які викликані перепрофілюванням, в даному випадку відповідає розміру інвестицій, тобто

Зд = 25 тис. грн.

Тоді для обчислення одержаного результату використовуємо формулу (2.3) з коректуванням на величину додаткових витрат, який складе

Р.п.* = 60 – 25 = 35 тис. грн.

Доцільність (ефективність) понесених витрат щодо подолання фактора ризику розраховується по формулі (2.4) як відношення одержаного результату (35 тис. грн.) до додатково понесених витрат (25 тис. грн.), тобто:

Доцільність = 35 / 25 = 1,4.

Це дозволяє охарактеризувати ситуацію як відносний ризик.

Тема 2. Класифікація підприємницьких ризиків

Задача 2.2. Використовуючи ситуацію, що склалася, між суб'єктом підприємництва і службою сертифікації продукції, здій-снюйте класифікацію ризику.

Рішення. За основу беруться відомі класифікатори, по яких оці-нюють модель взаємостосунків суб'єктів, зокрема, такий ризик іден-тифікується як:

змішаний - за причиною виникнення (роду небезпеки);

технічний - за характером господарської діяльності ГС;

нанесення збитку майновим інтересам - за властивостями

об'єкту, на який спрямовано ризик;

зовнішній - за характером обліку.

Задача 2.3. При тих же початкових даних суб'єкт підприємни-цтва спробує наблизити умови своєї діяльності до без ризикової си-туації. У який спосіб він може цього досягати?

Рішення. Умова без ризикової ситуації характеризується фор-мулою (2.2). Це передбачає відсутність будь-яких додаткових ви-трат на об'єкті підприємництва, що не передбачені бізнес-планом, програмою виробництва ковбас, інвестиційним конкурсом тощо. Досягати такого стану навколо об’єкту підприємницької діяльності можна як за рахунок власних дій суб'єкта підприємництва, так і з використанням дій, що виконуються з боку інших учасників ринко-вих відносин.

Можливі дії господарського суб'єкта з приводу наближення без ризикової ситуації можуть бути такими:

вибір рішення з якнайменшими витратами на його реалізацію,

тобто Р.п. > > З ;

д

очікування сприятливої події, наприклад, відміни вищестоящою наглядовою інстанцією рішення служби сертифікації продукції щодо технологічного обладнання, тобто З —> 0.