Питання для самоконтролю до теми 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Чому не існує єдиної класифікації ризиків?

2.         Назвіть відомі Вам підходи до визначення ризику.

3.         Що служить джерелом виникнення ризику в підприємництві?

4.         Що розуміють під обставинами господарської діяльності?

5.         Як впливають дії та події навколо об’єкту підприємницької ді-яльності на досягнення підприємницького інтересу?

6.         Що означає ситуація ризику, які існують її види?

7.         Назвіть найпоширеніші класифікатори ризику.

8.         Що розуміється під класифікацією ризиків?

9.         Як класифікуються ризики за причиною виникнення?

10.       Приведіть класифікацію ризиків за характером господарської діяльності?

11.       Що розуміється під властивостями об'єкту, на який спрямовано ризик?

12.       Які бувають ризики за характером обліку?

13.       Як класифікуються ризики за часом і наслідками?

14.       Наведіть, будь ласка, приклади класифікації ризиків за рівнями.