ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

2.1.      Підходи до визначення ризику

2.2.      Зародження ризику та його розвиток у наступний час

2.3.      Загальна і конкретна класифікації підприємницьких ризиків

Перш ніж перейти до аналізу складових підприємницького ри-зику, необхідно розібратися в існуючій класифікації ризиків. Відо-мо, що єдиної класифікації такої категорії як «ризик» в літературі не існує. Властивості ризику виявляються завдяки невизначеності, непередбачуваності в розвитку господарських відносин. Лише тіль-ки підприємцю вдається повністю детермінувати ризик, тобто напе-ред уявити умови ведення підприємницької діяльності в досяжно-му майбутньому, ризик як економічна категорія зникає. Проте таке можливе лише в гіпотетичному випадку. У господарській практиці завжди існує частка невизначеності між суб'єктами, тому класифі-кація ризиків використовується як інструмент пізнання природи ризику. На її основі будується метод подолання ризику або хоча б часткового пом'якшення його негативного впливу на господарський результат.