Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 5. Механізм та апарат держави (8 год.) : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 5. Механізм та апарат держави (8 год.)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Поняття і ознаки механізму держави, його структура та роль у реалізації функцій держави. Державні органи. Державні підприємства. Державні установи. Відмінність державних органів від державних пі-дприємств, установ.

Поняття і ознаки апарату держави. Основні принципи організа-ції та діяльності державного апарату: демократизм, гуманізм, законність, єдність і розподіл влади, верховенство права, професіоналізм тощо.

Понятгя і ознаки органа держави. Класифікація видів органів дер-жави. Система державних органів України. Поділ влади. Законодавча влада. Основні функції Верховної Ради України: представницька, зако-нодавча, установча, контрольна. Повноваження Верховної Ради України. Виконавча влада. Суб'єкти виконавчої влади в Україні. Вищі, центральні, місцеві органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. Судова вла-да. Поняття правосуддя. Принципи правосуддя. Судова система України. Конституційний Суд України. Суди загальної юрисдикції.

Співвідношення органів держави та органів місцевого самовря-дування. Поняття місцевого самоврядування. Правовий статус органів місцевого самоврядування. Відмінності між органами держави і орга-нами місцевого самоврядування.