Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Об'єкти правовідносин : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Об'єкти правовідносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Об'єкти правовідносин — це певні матеріальні, духовні та інші соціальні блага з приводу яких між суб’єктами виникають, змінюються чи припиняються правовідносини.

Іншими словами, об’єкти правовідносин — це те, на що спрямо-вані суб’єктивні права і юридичні обов’язки суб’єктів правових відно-син, тобто усе те, що становить предметом їхніх інтересів.

Розрізняють такі види об'єктів правовідносин:

1)         матеріальні блага — це предмети матеріального світу (природ-ні ресурси, земля, надра, ліс тощо), речі (засоби виробництва, предмети споживання) та цінності (цінні папери, гроші тощо);

2)         духовні блага — це результати творчої, інтелектуальної діяль-ності людини (твори літератури, мистецтва, музики, винаходи, наукові відкриття, комп’ютерні програми тощо);

3)         послуги виробничого і невиробничого характеру — це ре-зультати певної поведінки, внаслідок якої виникають права і обов’язки суб’єктів правовідносин. Вони мають місце у сфері управління, побутового обслуговування, господарської, культу-рної, освітянської та інших сферах діяльності людини (договір на перевезення вантажу, підряд на будівництво будинку, вико-нання пісень на святковому концерті тощо);

4)         особисті немайнові блага — це життя, здоров’я, безпека, честь, гідність, свобода особи, недоторканість житла та інші права і свободи людини (наприклад, між студентом і адміністрацією вищого навчального закладу виникають правовідносини, так об’єктом цих правовідносин буде не отримання диплому, a отримання відповідного рівня освіти).

У сучасних правових системах світу людина, як така, не може бути об’єктом правовідносин (на відміну від минулого, коли раб чи кріпак розглядався як «річ, яка вміє говорити» і міг бути проданий чи подарований).