Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Поняття та види органів держави. Державні органи України : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Поняття та види органів держави. Державні органи України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Важливим і невід'ємним елементом структури державного апа-рату є орган держави. Саме від рівня розвитку державних органів, їх взаємодії, чіткості повноважень залежить рівень розвитку і ефектив-ність державного апарату.

Орган держави — це структурний елемент апарату держави, створений державою чи обраний безпосередньо народом колектив державних службовців (або один державний службовець), які на-ділені державно-владними повноваженнями та необхідними мате-ріально-технічними засобами для виконання завдань і функцій держави.

Органи держави мають певні ознаки, які відрізняють їх від дер-жавних підприємств, установ, а також від недержавних структур. Ос-новними серед них є:

-          є структурним елементом апарату держави;

-          мають певну економічну і організаційну відокремленість і са-мостійність;

-          створюється державою чи обирається безпосередньо народом;

-          наділені нормативно закріпленими державно-владними повно-важеннями;

-          характеризуються відповідною організаційною структурою;

-          мають територіальні межі діяльності;

-          здійснюють свої функції від імені держави;

-          використовують символи держави у офіційному порядку;

-          мають відповідну компетенцію, приймають юридично обов'яз-кові нормативні та індивідуальні акти;