Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Передмова………………………………………………………………….………4 Зміст навчальної дисципліни «Тео…ія де……жави і п……ава» зі ст……кт……ою знань

кожного змістовного модуля           6

Структ…а залікового к…едит…… навчальної дисципліни «Тео...ія де...жави

і права»          12

Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні питання теорії держави і права…13

Тема 1. Теорія держави і права у системі суспільних та юридичних наук.…13 Тема 2. Загальне поняття, предмет, методологія та функції теорії держави і права…...........................................................................................19

Змістовний модуль 2. Теорія держави…………………………… ................26

Тема 3. Походження, сутність та ознаки де…жави…………………..…....26

Тема4. Форма держави        43

Тема 5. Механізм та апарат де…жави……………………… .......................60

Тема 6. Правова держава     75

Змістовний модуль 3. Теорія права………………………………………….88

Тема 7. Праворозуміння, поняття та сутність права………………..…….88 Тема 8. Правотворчість та джерела (форми) права………… ..................104

Тема 9. Норми правау системі соціальних норм…...………………..….122 Тема 10. Система права та система законодавства…….………………...134 Тема 11. Правовідносини…………………………………………… ........148

Тема 12. Правомірна поведінка та юридична відповідальність………...161 Тема 13. Правосвідомість і правова культура…………………………....174

Завдання для самостійної роботи студента……………… ..............................186

Питання, що виносяться на перший модульний контроль…………………..195 Питання, що виносяться на другий модульний контроль…………………...196 Навчально-методичні вимоги щодо вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права»………………………………………………………198 Методичні рекомендації щодо підготовки до семіна…ських занять та

написанню рефератів           203

Методичні рекомендації щодо організації самостійної ……оботи ст……дентів та

підготовки до підсумкового мод……льного конт…олю 211

Термінологічний словник    216

Список використаної та рекомендованої літератури………… ......................262