Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

В. М. Кириченко, О. М. Куракін

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: МОДУЛЬНИЙ КУРС

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 67.0я73 УДК 340.1(075.8) К 43

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-6419 від 03.08.2009)

Рецензенти:

Лукашевич В. Г. — доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист Украї-ни, перший проректор Класичного приватного університету;

Пєтков С. В. — доктор юридичних наук, професор, проректор Класичного при-ватного університету;

Тимченко С. М. — доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, профе-сор, Заслужений працівник освіти України, ректор Запорізького національного університету.

Кириченко В. М., Куракін О. М.

К 43 Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. — К.: Центр учбо-вої літератури, 2010. — 264 с.

ISBN 978-611-01-0010-6

Навчальний посібник висвітлює основні положення теорії держави і права з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, новітніх підходів до право-розуміння, еволюції поглядів на державу і право в Україні.

Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Теорія держави і права», конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, термінологічний словник.

Відповідно до вимог ECTS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань та умінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами теорії держави і права.

ББК 67.0я73 УДК 340.1(075.8)

ISBN 978-611-01-0010-6     © Кириченко В. М., Куракін О. М., 2010

© Центр учбової літератури,