Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1. Поняття і ознаки юридичної науки : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1. Поняття і ознаки юридичної науки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Юридична наука, до системи якої входить теорія держави і пра-ва, є однією із суспільних наук. На відміну від наук, що вивчають природні явища і процеси, суспільні науки вивчають відносини, які складаються між людьми і їх об’єднаннями, безпосередньо служать людині. Це повною мірою стосується і юридичної науки, головним завданням якої є сприяння через вивчення державних і правових ін-ститутів розвитку особистості, створенню умов для найповнішої реа-лізації прав і свобод людини і громадянина.

Юридична або правова наука, правознавство, юриспруденція — це слова-синоніми, які відображають сукупність суспільних наук, що вивчають суспільні відносини, які врегульовані і охороняються дер-жавою і правом.

Юридична наука спрямована на здобування, узагальнення, сис-тематизацію і використання знань про державно-правову дійсність, її особливістю є спільне дослідження держави і права в їх взаємоєднос-ті, взаємозв’язку і взаємовпливі.

Юридична наука — це суспільна наука, що вивчає об'єк-тивні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, їх місце та роль у суспільному житті, а також си-стему правових норм, які регулюють відносини у суспільстві.

В юридичній літературі виділяють такі основні ознаки юри-дичноїнауки:

1)         має прикладний характер, тобто юридична наука покликана обслуговувати потреби громадського життя, юридичної практи-ки, юридичної освіти, забезпечувати фахівців-юристів необхід-ними відомостями про видання і застосування нормативно-правових актів;

2)         має властивості точних наук, тобто юридична наука, як і при-родничі науки, включає в основному конкретні знання, вира-женні у точних конструкціях і співвідношеннях;

3)         втілює у собі позитивні якості наук про мислення, тобто дос-ліджує питання, які пов’язані зі спроможністю відображати об’єктивну дійсність у правових судженнях і поняттях у процесі створення і застосування нормативно-правових актів.

Отже, юридична наука вбирає в себе якості всіх трьох основних галузей людських знань — суспільних наук, природничих наук та на-ук про мислення. Вона має не тільки світоглядне, а й безпосередньо практичне значення, є необхідною умовою ефективної професійної діяльності юристів у сфері практичної юриспруденції.

Юридична наука у сучасній Україні ґрунтується на вітчизняно-му досвіді минулого та використанні досягнень правової думки і юри-дичної практики зарубіжних країн, на ідеях і цінностях прав і свобод людини і громадянина, пануванні права і соціально-правової держав-ності.