Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 13. Правосвідомість і правова культура (5 год.) : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 13. Правосвідомість і правова культура (5 год.)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Поняття та структура правосвідомості, її елементи: правова іде-ологія, правова психологія. Види правової свідомості: буденна, про-фесійна, наукова, індивідуальна, групова, суспільна.

Функції правосвідомості: пізнавальна, оціночна, регулятивна.

Поняття та загальна характеристика правової культури. Види і функції правової культури: пізнавальна, регулятивна, ціннісно-нормативна, комунікативна, виховна.

Роль правової культури у формуванні громадянського суспільс-тва та правової держави.

Поняття і завдання правового виховання. Форми правового ви-ховання: правове навчання, правова агітація, правова пропаганда, пра-вове самовиховання.

Правовий нігілізм: зміст та шляхи його подолання.

Методи правового виховання: метод переконання, метод пози-тивного прикладу, метод заохочення, метод примусу.

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Теорія держави і права»

                        Номер і назва теми

змістовного

модуля            Кількість годин відведених на:        Повне

навчальне

наванта-

ження студента

 

           

           

                                                          

1.         Загально-теоретичні

питання

теорії дер-

жави і пра-

ва        1. Теорія держави і права у системі суспільних та юриди-чних наук    1          1          3          5          0,1

 

           

            2. Загальне поняття, предмет, методологія та функції теорії держави і права   1          1          3          5           

 

2.         Теорія держави         3. Походження, сутність та ознаки держави         2          2          4          8          0,9

 

           

            4. Форма держави    2          2          4          8         

 

           

            5. Механізм та апарат держави       2          2          4          8         

 

           

            6. Правова держава  2          2          4          8         

 

Термін проведення першого підсумкового модульного контролю — 8 тиждень

3.         Теорія права  7. Праворозуміння, поняття та сутність права      2          2          5          9          1

 

           

            8. Правотворчість та джерела (форми) права       1          1          3          5         

 

           

            9. Норми права у системі со-ціальних норм         1          1          3          5         

 

           

            10. Система права та система законодавства       1          1          3          5         

 

           

            11. Правовідносини 1          1          3          5         

 

           

            12. Правомірна поведінка та юридична відповідальність           1          1          3          5         

 

           

            13. Правосвідомість і правова культура     1          1          3          5         

 

Термін проведення другого підсумкового модульного контролю — 17 тиж-

день

Всього годин | 18 | 18 | 45 | 81 | 2