Тема 12. Правомірна поведінка та юридична відповідаль-ність (5 год.)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Правова поведінка. Поняття та ознаки правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Мотивація правомірної поведінки.

Поняття та основні ознаки правопорушення. Склад правопору-шення: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Види правопорушень: злочин, проступок. Причини правопорушення і шля-хи їх усунення.

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності: конституційна, кримінальна, адміністративна, циві-льна, дисциплінарна, матеріальна.

Підстави притягнення до юридичної відповідальності. Мета, принципи та функції юридичної відповідальності. Обставини, що ви-ключають юридичну відповідальність.