Тема 11. Правовідносини (5 год.)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Поняття та основні ознаки правових відносин. Види правовідно-син. Структура правовідносин: суб'єкти, об'єкти, зміст. Юридичний та фактичний зміст правових відносин. Суб'єктивне право та юридич-ний обов'язок.

Поняття суб'єкта правовідносин. Види суб'єктів правовідносин: індивідуальні суб'єкти, колективні суб'єкти, соціальні спільності. Правосуб'єктивність. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність.

Поняття об'єкта правовідносин. Види об'єктів правовідносин: матеріальні блага, духовні блага, послуги виробничого і невиробничо-го характеру, особисті немайнові блага.

Поняття та види юридичних фактів. Юридичні факти як підста-ва виникнення, зміни або припинення правовідносин. Види юридич-них фактів. Юридичні події. Юридичні дії.